Blog cá nhân củaNguyen Nguyen

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

CHÈN KÍ HIỆU VÀ HÌNH ẢNH

07:49 - 12/06/2013 Nguyen Nguyen CHÈN KÍ HIỆU VÀ HÌNH ẢNH

CHÈN KÍ HIỆU VÀ HÌNH ẢNH

1. Tạo chữ lớn đầu đoạn văn :

    Trên các báo và tạp chí chúng ta thường thấy chữ cái đầu của một đoạn văn được định dạng đặc biệt làm cho nổi bật. Có hai kiểu tạo chữ cái lớn đầu một đoạn văn bản : trong lề và ngoài lề ( h .75).

 

 

                                                                 Hình 75

     Để thực hiện, đặt con trỏ trong đoạn văn bản cần tạo chữ cái lớn và thực hiện các bước như trên hình 76 sau đây :

 

 

Hình 76

Chú ý :Nếu chỉ đặt con trỏ vào đoạn văn , word chỉ sử dụng kí tự đầu tiên làm chữ

cái lớn. Trường hợp muốn từ đầu tiên được định dạng chữ lớn ta phải chọn   

cả từ đó .  

2. Chèn các ký hiệu đặc biêt :

     Các ký hiệu đặc biệt là các kí tự trên một phông chữ đặc biệt nào đó , ví dụ Σ , ∞ , ≤ , α. Để chèn các ký hiệu đặc biệt , trong word có lệnh Symbol ( Kí hiệu ) trong bảng chọn Insert. Với các kí hiệu đặc biệt , ta có thể sao,  xóa hay di chuyển như với kí tự thường.

      Đối với các kí hiệu chuyện môn về Toán , Hóa , Sinh , .. hệ soạn thảo cung cấp các chương trình riêng để soạn thảo mà chúng ta không xét ở đây.

      Các bước thực hiện để chèn ký tự đặc biệt được mình họa trên hình 77 :

 

Hình 77

3. Chèn hình ảnh :

    Các hình ảnh minh họa thường được dùng trong văn bản và làm cho nội dung của văn bản trực quan , sinh động hơn .

a) Chèn tệp đồ họa

 

Hình 78. Chèn tệp đồ họa

     Có thể chèn nhiều loại hình ảnh khác nhau vào bất kì vị trí nào trong văn bản . Thông thường word coi hình ảnh đồ họa được chèn vào văn bản như là kí tự đặc biệt . Các hình ảnh cũng có thể được sao chép, xóa hay di chuyển tới vị trí khác trong văn bản.

b) Chèn một phần hình ảnh của tệp đồ họa

    Muốn chèn một phần hình ảnh của tệp đồ họa , ta sử dụng một phần mềm đồ họa     ( ví dụ Paint ) để mở tệp đồ họa , dùng các công cụ trong phần mềm đó chọn và sao phần hình ảnh cần thiết vào bộ nhớ đệm của windows. Sau đó trở lại văn bản và sử dụng lệnh Edit → Paste của word.

4. Kẻ đường viền và đường lưới cho bảng

    Việc tạo bảng thường đi kèm với việc kẻ các đường viền và đường lưới . Tạo các đường viền và đường lưới đa dạng sẽ làm nổi bật những nét quan trọng của bảng

    Để tạo đường viền , ta chọn phần bảng cần được tạo đường viên rồi thực hiên thao tác như trên hình 79.

 

Hình 79. Hộp thoại tạo đường viền

Chú ý : Nếu cần tạo đường viền cho cả bảng thì chỉ cần đặt con trỏ vào trong bảng.

5. Tạo chữ nghệ thuật

    wordArt là một công cụ của word cho phép ta tạo các chữ bóng ba chiều với mục đích trang trí văn bản . Để chèn wordArt, dùng lệnh Insert →Picture →wordArt…

     Hộp thoại wordArt Gallery dưới đây xuất hiện ( h.80):

 

Hình 80. Hộp thoại wordArt Gallery

       Chọn kiểu chữ nghệ thuật và nháy OK. Hộp thoại Edit wordArt Text tiếp theo cho phép gõ văn bản ( h.81 )theo hiệu ứng đó.

 

Hình 81

Font : chọn phông chữ                Size : Chọn cỡ chữ                 : Tạo chữ đậm

 : Tạo chữ nghiêng               Text : Dòng văn bản

Khi soạn thảo xong , nháy OK. Kết quả nhận được tương tự sau đây :

 

Để điều chỉnh đối tượng wordArt, nháy chuột lên đối tượng . Ngầm định, thanh công cụ wordArt sẽ xuất hiện ( h.82 ). Nếu không thấy thanh công cụ này, có thể làm nó xuất hiện View→Toolbars→ wordArt.

 

Hình 82. Thanh công cụ wordArt.

Nút lệnh

Chức năng

 

Chèn chữ nghệ thuật

Edit Text …

Mở hộp thoại Edit wordArt Text để soạn thảo lại nội dung văn bản có hiệu ứng.

 

Mở hộp thoại wordArt Gallery để cho phép thay đổi kiểu hiệu ứng.

 

Định dạng

 

Chọn hình dạng thể hiện của wordArt ( cong, tròn, thẳng,...).

 

Kiểu bố trí nghệ thuật trên văn bản

 

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Nguyen Nguyen

Tường nhà

Nguyen Nguyen

#008000 /-z Chúc Mừng Tài Khoản Zing Me Của Bạn Nhận Được 1 Vé Tham Gia Mùa Lễ Hội 2015 Nhấn Vào ► http://link.apps.zing.vn/click?go=51873800&h◄ Để Nhận 65.000Xü

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT