Blog cá nhân củaQuà Share Trung Tâm Phụ Kiện

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Quà Share Biz 4

15:41 - 21/12/2013 Quà Share Trung Tâm Phụ Kiện Chưa có chủ đề

line : http://imgur.com/a/VXdOh

stock tt : http://imgur.com/a/55lqx

png râu: http://imgur.com/a/qPg1O

png đủ loại bg ảo:

http://imgur.com/a/nOMzL

http://imgur.com/a/C9XEB

tex hím: http://imgur.com/a/KSQh6

http://lolacreations.deviantart.com/art/304-FONTS-143255044

http://minus.com/mbl2ELrOTYecYT

http://minus.com/mrrivgJrllC8X

http://minus.com/mbi2yY8a3cUt18

http://minus.com/mbzIIo0xwP9h47

http://minus.com/mbyLsTLiHrPHf8

http://minus.com/mbf9luFWplLhFH

http://minus.com/mFrEeYALblH75

10k pk pts :

☻=>Lik 1:

868 Texture Icoin :

http://imgur.com/a/jaIFC

135 Texture Text : http://imgur.com/a/GwKKM

13 Texture hiếm : http://imgur.com/a/RBkXU

Texture : http://imgur.com/a/kEiE9

72 Texture tròn : http://imgur.com/a/UE9ue

49 Texture chấm sáng : http://imgur.com/a/JhQfK

20 Texture : http://imgur.com/ipZNuxz,tXafJhX,NY5jJFz,jqtlpvu,5tDM8UC,5NT4Gsw,e2dN78T,lnaT3Na,ax6INjE,aMnEoxB,XJfEFZl,fBpQh1q,wRwzKN8,2OI8prH,bslaKOk,AP1uEsj,WB5rnpm,IiVr87W,J4TQFCD,AxgFo1g#19

177 Background : http://imgur.com/a/FkYKf

4 Background đẹp : http://imgur.com/a/J07c0

6 Background Pho mát : http://imgur.com/a/jmewn#reIvl6b

4 Background hoa : http://imgur.com/a/8o8h6

3 Background thỏ : http://imgur.com/a/sq7wf

3 Background hiếm : http://imgur.com/a/pLLZO

6 Background trắng đen : http://imgur.com/a/naOQ4

20 Background Kawai : http://imgur.com/a/VSYGy

176 Background : http://imgur.com/a/C4HGu

3 Png Khung : http://imgur.com/a/XZHhq

6 Png hiếm : http://imgur.com/a/CXEsA

4 Png đẹp : http://imgur.com/a/CuES9

17 Png mặt cười : http://imgur.com/a/Vpq9T

8 Png Neon ( Phát sáng ) : http://imgur.com/a/qhQMk

204 Png Flower : http://imgur.com/a/H42lw

34 Png Bánh ngọt : http://imgur.com/E4ns2cY,Sesf60Q,OIwDLc4,oIQX1Mc,ITNaS7g,R2UxBEg,LIpKKo7,TOtraS3,4bgfJ4f,hsuY41F,kMhtyWL,ifFQNe3,yZkL7Dy,LMvUYGe,iAxbomI,mhC3pUp,9ACI1rv,ZNOiJNk,F1V3zQl,lGmJa1m,iAIv62Q,DiTLMtR,0u6Kfyd,3359yXB,u661jii,muZcpaE,MclCwgh,nLa5I1a,anpjcHo,BVTzR6s,YKmQAb4,pL8oGbK,uHHC91N,dejdkLE

Png Idol :

TaeYeon : http://imgur.com/a/izm4a

Jessica : http://imgur.com/a/c0hsX

Tiffany : http://imgur.com/a/GJ5tb

Yuri : http://imgur.com/a/5mfaca

Areum : http://imgur.com/a/B9hQY

EunJung : http://imgur.com/a/CBhnz

HyoMin : http://imgur.com/a/23ENM

Stock Idol :

TaeTiSeo : http://minus.com/mqDiBB7E11HGr

SNSD : http://minus.com/mGXZGryXf

http://minus.com/mPmCcHYNo

SNSD Selca : http://minus.com/muMVPxRbJ

Tara : http://minus.com/mP8z4Ys0ualRB

http://minus.com/md4yWXnYS

http://minus.com/mbbI08ifNq

Kara : http://minus.com/moMKYtjq1

100 Stock Tâm trạng: http://minus.com/mtJJ6CezLM1uv

Camera Brushes : http://isfe.deviantart.com/art/Camera-Brushes-by-isfe-294768001

Brushes đứt khúc : http://foowater.deviantart.com/art/Dot-Heart-Brushset-137321245

620 Patterns : http://jessy-izan.deviantart.com/art/Todos-mis-motivos-262309819

+1000 Style Photoshop : http://elizaediitions.deviantart.com/art/Pack-de-Styles-zip-295887975

http://panxithafran.deviantart.com/art/Styles-By-Panxithafran-275216674 Hàng trăm Font Việt hóa [ UTM ] : 

http://www.yeublog.net/url/views.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fij8ej7vovin6326 Và http://www.yeublog.net/url/views.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F3rh19881mhibpsj

17 Font

http://www.dafont.com/yummycupcakes.font

http://www.dafont.com/sprinklescolors.font

http://www.dafont.com/pinky-promise.font

http://www.dafont.com/evanescence.font

http://www.dafont.com/cheeky-rabbit.font

http://www.dafont.com/hawaii-lover.font

http://www.dafont.com/i-love-what-you-do.font

http://www.dafont.com/trashco.font

http://www.dafont.com/youngfolks.font

http://www.dafont.com/kg-ways-to-say-goodbye.font

http://www.dafont.com/olivier.font

☻=>Lik 2: http://me.zing.vn/apps/group?params=groupforum/603506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tới đây

 

☻=>Lik 3:

*Line:

http://imgur.com/a/VXdOh

http://imgur.com/a/1Cc2O

http://imgur.com/a/DPB8z

http://imgur.com/a/pxS9H

*Texture:

http://imgur.com/a/KSQh6

*Bg ảo+Png đủ loại:

http://minus.com/mbdSNBCFtqRzX

http://minus.com/m0m6MLAFJieHG

http://imgur.com/a/nOMzL

http://imgur.com/a/C9XEB

http://imgur.com/a/gBy8s

http://imgur.com/a/qPg1O

*Stock tâm trạng:

http://imgur.com/a/fClNX

http://imgur.com/a/55lqx

*Stock tara:

http://imgur.com/a/X5D7z#0

http://imgur.com/a/ImVnQ#0

*Shape ngôi sao+Font thiết kế+Avt Chibi

http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NDk1Mys0Nzk3OTA0OQ==

*Style:

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Fabouthrandyorton.deviantart.com%2Fart%2F19-Glow-Styles-For-Photoshop-318660844

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Flexivoneerie.deviantart.com%2Fart%2FCandy-Glitter-Styles-353622637

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Flexivoneerie.deviantart.com%2Fart%2FShadow-Glitter-Styles-359500964

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Flexivoneerie.deviantart.com%2Fart%2FShadow-Color-Glitter-Styles-368540139

*PSD:

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fart%2FPSD-Dna-358783052

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fart%2FPSD-Night-Of-The-Hunter-360772775

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fart%2FTheLuckyOne-PSD-354322219

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fart%2FSkinnyLove-PSD-341111971

http://me.zing.vn/rd/go?url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fart%2FPSD-29-342232722

☻=>Lik4: http://www.mediafire.com/folder/vc5p5cref5178/Qu%C3%A0_Share_Biz_Trung_T%C3%A2m_Pk_PTS

http://imgur.com/a/m8ZpZ
 

Bg:

http://imgur.com/a/GX40q

http://imgur.com/a/wfeLw

http://imgur.com/a/vTiSK

 http://imgur.com/a/FkYKf

 http://imgur.com/a/C4HGu
 http://imgur.com/a/g1gVa

 http://stockk.imgur.com/

http://minus.com/m424T4dXkVa8s

http://minus.com/mNKiOBieHxrTA

http://minus.com/mbvrULVXI5HqWb

http://minus.com/ml14ZfmfWwyTz


~bg  
    http://imgur.com/auaLk3l,RUfwjFu,t7OFGdG,mlz4rrg  

 http://imgur.com/a/FkYKf

 http://imgur.com/a/C4HGu

 http://imgur.com/a/g1gVa

http://imgur.com/a/jefth

http://imgur.com/a/V8jEv

http://imgur.com/a/5p9Fm

http://terryhwang.minus.com/mzk8XJYLHrjMN

http://imgur.com/a/0BKeb

~BG cute:   
http://imgur.com/a/Z87fD  

http://imgur.com/a/s0Es5  

http://imgur.com/a/GnqlR  

http://imgur.com/a/Z87fD  

http://imgur.com/a/jmewn#reIvl6b  

http://imgur.com/3vL7SYd,Frz3R4x,HWIsmnU,wToJliM,W72iGeD,htqLVv2,ru7dbOZ,9urmxSl,km2EDuJ,ZR39EE1,sXDjsOL#4 

http://imgur.com/a/0OEGw  ~tex:  http://imgur.com/a/fV0Dm

 

     http://imgur.com/a/iHrbZ#0

 http://imgur.com/a/pR7Qy 

 http://imgur.com/a/g1gVa

 http://imgur.com/a/z2yXb

 http://imgur.com/a/4LLZi

 http://imgur.com/a/5vI8q

    http://imgur.com/a/DYxWL#0  

http://imgur.com/a/0m7ie  

http://imgur.com/a/iHtjn 


~ stock tâm trạng:  http://wallmania.minus.com/moEkI4PgxvvXB  

 http://minus.com/mqtv7BuIMXQLR

 http://minus.com/mBhTcjdOevgFz

 http://imgur.com/a/quU11

 http://imgur.com/a/wICnw

 http://imgur.com/a/4VbcL~PNG:  http://imgur.com/a/Ox9U8

 

 http://imgur.com/a/uUz1w


http://imgur.com/a/KWj5A 

 http://imgur.com/a/yQlwz

 http://imgur.com/a/oF8Lf

 http://imgur.com/a/2vqpj

 http://imgur.com/a/rViAF#0 

 http://javiih98.deviantart.com/art/Awesome-Png-282549154

 http://javiih98.deviantart.com/art/5-Circulos-Png-281026079

 http://javiih98.deviantart.com/art/Mix-Png-281030060

 http://imgur.com/a/Cj5iz

http://imgur.com/a/P1M6g 

http://imgur.com/a/1zjSK#0 

http://thy-darkest-hour.deviantart.com/art/Wings-on-Fire-White-01-329360858 

http://thy-darkest-hour.deviantart.com/art/Frilled-Fariy-Wings-03-290139791 

 ~style:http://fc00.deviantart.net/fs71/f/2012/139/b/0/colores_pattern_by_mariips18-d50e1xq.zip

    http://fc04.deviantart.net/fs71/f/20

 http://rkoyuki.deviantart.com/art/Styles-Photoshop-262615033

 http://bourniio.deviantart.com/art/Cute-Layer-Styles-01-204339813

 http://italianaussiehottie.deviantart.com/art/6-CandyFun-Styles-158787189

 http://italianaussiehottie.deviantart.com/art/Style-Estilo-en-Rayas-175335266

 http://italianaussiehottie.deviantart.com/art/STYLES-01-116031681

 http://browse.deviantart.com/art/GorJess-Candy-Styles-345782617

 http://cuteeditionsfake.deviantart.com/art/5-News-Styles-Glitter-336735044

 http://browse.deviantart.com/art/Only-Pink-Styles-c8-340909402

 http://cuteeditionsfake.deviantart.com/art/30-Fantastic-Styles-Glitter-337214555

 http://oh-ohdianaishere8d.deviantart.com/art/Only-Red-Styles-c8-341883540

 http://oh-ohdianaishere8d.deviantart.com/art/Only-Blue-Styles-c8-341081657

 http://oh-ohdianaishere8d.deviantart.com/art/ChangemymindSt-c8-343142775

 ~Shape 

 http://browse.deviantart.com/art/shape-101693912 

 http://browse.deviantart.com/art/more-custom-shapes-108830449

 http://shayal.deviantart.com/art/Ornaments-ahmad-alshayal-71952961

http://camxso.deviantart.com/art/Xmas-Shapes-102029530

 

http://danijel-one.deviantart.com/art/Custom-Shape-Mix-61512940

~ Brushes 

1. http://mohaafterdark.deviantart.com/art/Abstract-217579991

 

2. http://mohaafterdark.deviantart.com/art/Mix-13-255263248

 

3. http://missesglass.deviantart.com/art/Random-brushes-2401-281254501

 

4. http://missesglass.deviantart.com/art/Floral-Brushes-Pack-1-281081543

 

5. http://missesglass.deviantart.com/art/Floral-6-244365586

~Pattern 

 

 

 

Bg tâm trang

http://imgur.com/a/DEhJJ

Stock Tâm trạng

http://imgur.com/a/PT3Lh

http://design-avatar-world.forums.fm/t14-topic
http://lapepbbt.minus.com/l5eaiaUSa6Mgq 
http://minus.com/mbkUj5m4z2TELU 
http://kimminyoung.minus.com/mEj11K5LLLmFC
http://weheartit.com/entry/55149419/via/Roomiiina?pgx=EntryNotBoxed 

https://lapepbbt.minus.com/lQtmT7S3DE29z 
http://lapepbbt.minus.com/l8V5WJgz2pnwn 

Png phao

http://imgur.com/a/szYAT#0

PSD : 

 PSD O34|Magical by ~SoClosePsd on deviantART

PSD O33|Liberty by ~SoClosePsd on deviantART

PSD O31|Vintage by ~SoClosePsd on deviantART

PSD O26|Evolution by ~SoClosePsd on deviantART

PSD O29|Obsession by ~SoClosePsd on deviantART

   6. PSD OO9|Needful by ~SoClosePsd on deviantART

   7. PSD O22|Waiting by ~SoClosePsd on deviantART

Pattern :

   1. http://browse.deviantart.com/art/2O-Star-Pattern-s-276145139

   2. http://thoxiic-editions.deviantart.com/art/x-Colorful-Patterns-290311389

   3. http://thoxiic-editions.deviantart.com/art/Sweet-and-Cute-276527529

   4. http://browse.deviantart.com/art/2O-Star-Pattern-s-276145139

   5. http://thoxiic-editions.deviantart.com/art/x-Colorful-Patterns-290311389

   6. http://thoxiic-editions.deviantart.com/art/Sweet-and-Cute-276527529

    7. http://loreenitta.deviantart.com/art/Motivos-Dots-214879668

    8. http://loreenitta.deviantart.com/art/Motivos-A-Rayas-214727247

 

6. http://theyamiisa.deviantart.com/art/Patterns-262633750

Stock T ARA: http://browse.deviantart.com/?q=photopack+tara

200 PNG Cute
http://imgur.com/a/NSzud

* 1 bộ font
http://font.vietdesigner.net/
* 1 bộ PNG ngôi sao
http://imgur.com/a/zoulc
* 1 bộ PNG máy ảnh
http://imgur.com/a/zMpJD
* 1 bộ PNG kem
http://imgur.com/a/iYjC6

Line

http://imgur.com/a/RtKoH

Png cute

http://imgur.com/a/kWdul

http://minus.com/mbkQqzuPepkqUf

Nguyên liệu chế truyện :
http://i.upanh.com/rrltfr
http://i.upanh.com/rrltfc

 Font
http://www.dafont.com/search.php?q=Before+the+rain
http://www.dafont.com/search.php?q=Kiss+me+quick
http://www.dafont.com/search.php?q=Maybe%2C+maybe+not

http://www.dafont.com/motion-picture.font

http://www.dafont.com/press-style-serif.font

http://font.vietdesigner.net/2013/01/script-uvf-aphrodite-pro-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/05/serif-uvf-sreda-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/01/script-uvf-slim-tony-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/06/serif-uvf-rapture-heavenly-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/05/script-uvf-kaileen-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/05/script-uvf-jellyka-endless-voyage-viet.html

http://font.vietdesigner.net/2013/06/script-uvf-lp-bambus-light-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/03/script-vnf-buttermilk-script-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/02/script-uvf-metro-script-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/04/script-uvf-some-weatz-viet-hoa.html

http://font.vietdesigner.net/2013/05/sans-serif-uvf-colaborate-medium-viet.html

http://font.vietdesigner.net/2013/05/uvf-souci-sans-viet-hoa.html

 1. http://www.fontchu.com/topfonts.htm

 

http://www.dafont.com/adam-gorry.font

 

 http://www.dafont.com/cellos-script.font

 

 http://www.dafont.com/peach-milk.font

 

 http://www.dafont.com/bubblegum.font

 

 http://www.dafont.com/maybe-maybe-not.font

 

 http://www.dafont.com/cookies.font

http://www.dafont.com/cellos-script.font

 http://www.mediafire.com/download/19axckkd0tkghlg/UVF_Centeria_-_Vietdesigner.net.rar

  http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NTM0MiszOTA3NjkzMg==

  http://www.mediafire.com/download/ulfvbnobwrt4mbx/UVF_Kaileen_-_Vietdesigner.net.rar

 http://www.mediafire.com/download/xnb22z1f671olsf/UVF_Little_Days_-_Vietdesigner.net.rar

 http://www.mediafire.com/download/a46aymk5lqwrfaz/140+font+Viet+hoa+-+VietDesigner.net.rar

3 bg hiếm:

http://sheyzi.deviantart.com/art/Magical-Textures2-194432324
http://spookyzangel.deviantart.com/art/large-textures-whiskey-139062920 
http://spookyzangel.deviantart.com/art/large-textures-caprice-2-92160863 

9 BG khung cực cute:  http://imgur.com/a/5p9Fm

12 BG ảo hiếm:  http://imgur.com/a/J3k0l

PNG loại đặc biệt :

http://browse.deviantart.com/art/24-Random-Png-s-162848093 
http://browse.deviantart.com/art/TV-png-s-139589960
http://browse.deviantart.com/art/PNG-10-165784122 
http://browse.deviantart.com/art/PNG-08-165662662 
http://browse.deviantart.com/art/drawn-flower-pngs-169970341 
http://browse.deviantart.com/art/Frames-163897101 
http://browse.deviantart.com/art/PNG-12-165900230 

http://browse.deviantart.com/art/PNG-05-164147364 
http://browse.deviantart.com/art/PNG-06-164321461
http://browse.deviantart.com/art/Cool-PNG-163279395
http://browse.deviantart.com/art/Random-PNGs-2904-299041944 

Styles:
http://browse.deviantart.com/art/Photoshop-Style-Full-Set-85147420

http://browse.deviantart.com/art/Dark-Orb-LAYERSTYLES-42420584

http://browse.deviantart.com/art/Glowing-PS-styles-79144015

http://browse.deviantart.com/art/Crystal-styles-88564853

http://browse.deviantart.com/art/Font-Styles-2-for-PS-158577239

http://browse.deviantart.com/art/45-caramel-styles-102010635

http://browse.deviantart.com/art/Photoshop-Styles-Gallifreyan-94510224

http://browse.deviantart.com/art/Photoshop-Styles-Frosts-24733911

http://browse.deviantart.com/art/Styles-pack1-144764241

<

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Quà Share Trung Tâm Phụ Kiện

Tường nhà

Quà Share Trung Tâm Phụ Kiện

Nhớ Kb trước khi lấy quà nha...Sau khi Kb thì vào Blog lấy quà nha
Thời gian duyệt Kb
-Trưa: 11h-12h
-Tối: 19h-20h
Thân-Ba má dạo này thích Back Hug...

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT