Blog cá nhân củagemini Bướng Bỉnh

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Cuộc thi tìm hiểu :''60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ''

22:09 - 05/02/2014 gemini Bướng Bỉnh hoc tap

Câu hỏi 1 (10 điểm): Những diễn biến chính của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
                                            Trả lời
  Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt:  
a) Đợt 1 (từ ngày 13 đến  17-3-1954)
         - Đúng 17 giờ, ngày 13-3-1954, quân ta nổ súng tiến công trung tâm đề kháng Him Lam .
         - Chiều ngày 14-3, ta tiếp tục tiến công vào trung tâm đề kháng Độc Lập. Đúng 17 giờ, trọng pháo của ta bắn vào Sở chỉ huy Mường Thanh, các trận địa pháo và sân bay, đồng thời bắn phá hoại công sự trong cứ điểm Độc Lập. Đến 6 giờ 30, bộ đội ta diệt gọn quân địch; làm chủ trung tâm đề kháng Độc Lập.    
        - 15 giờ ngày 17-3-1954, pháo binh của ta bắn 20 quả đạn vào Bản Kéo. Mặc dù bọn chỉ huy người Pháp ra sức khống chế, binh lính người Thái đã lợi dụng lúc bọn chỉ huy chui xuống hầm ẩn nấp, mang cả vũ khí ra hàng ta.
b) Đợt 2 (từ ngày 30-3 đến  30-4-1954)
       - 18 giờ ngày 30-3, bộ binh ta bắt đầu tiến công đợt 2. Ở hướng Đông Bắc và hướng Đông
       - 21 giờ 30 phút (ngày 30-3), mở cửa xong, bộ binh xung phong đánh vào cứ điểm A1. Địch dựa vào hệ thống ngầm trên đỉnh đồi liên tục phản kích hết sức quyết liệt, đến 4 giờ ngày 31-3, ta chiếm được 2/3 vị trí. Ở hướng Tây Bắc sân bay, đêm 1-4 quân ta tiêu diệt gọn cứ điểm 106. Đêm 2-4, quân ta lại bao vây cứ điểm 311 phía Tây Nam sân bay.
      - Đêm 18-4, quân ta nổ súng tiến công cứ điểm 105 phía Bắc sân bay. Trận đánh kéo dài đến sáng 19-4, ta làm chủ trận địa. Ngày 24-4, địch dùng 2 tiểu đoàn bộ binh và 5 xe tăng, có pháo binh và không quân chi viện, cố đánh ta bật khỏi sân bay. Nhưng ta đã đánh lui nhiều đợt xung phong của địch, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng phải rút chạy về Mường Thanh. Khu trung tâm phòng ngự đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta.
c) Đợt 3 (từ ngày 1 đến 7-5-1954)
Đêm 1-5-1954, đợt tiến công lần thứ 3 bắt đầu.
      - Trên dãy đồi phía Đông, sau 32 ngày đêm chiến đấu phòng ngự trên nửa đồi C1, đêm 1-5 quân ta chuyển sang tiến công tiêu diệt gọn quân địch, làm chủ toàn cứ điểm. Cũng trong đêm đó, quân ta tiến công 2 cứ điểm 505 và 505A, làm chủ trận địa. Ở phía Tây, vị trí 311A của địch cũng bị tiêu diệt gọn. Ở phía Nam, quân ta tiêu diệt một bộ phận quân địch đóng ở phía Đông Bắc Hồng Cúm. Đêm 3-5, quân ta lại tiêu diệt thêm vị trí 311B.
     - Ở hướng Đông Nam, 17 giờ ngày 6-5, ta mở cuộc tiến công tiêu diệt cứ điểm A1. Trận chiến đấu bên trong diễn ra ác liệt từ 20 giờ 45 phút ngày 6 đến 4 giờ 30 phút ngày 7-5, quân ta tiêu diệt gọn 2 đại đội dù lê dương của địch, làm chủ cứ điểm đồi A1. Cùng thời gian trên, quân ta tiến công cứ điểm C2. Đến 9 giờ ngày 7-5, quân ta đè bẹp sức kháng cự của địch, bắt 600 tên, làm chủ cứ điểm C2. 23 giờ ngày 6-5, quân ta tiến công cứ điểm 506, đến 9 giờ ngày 7-5, ta tiêu diệt gọn 2 đại đội của địch, làm chủ trận địa. Cùng thời gian, quân ta bao vây 1 đại đội trong cứ điểm 507.
    - Ở phía Tây, đêm 6-5, quân ta tiêu diệt 1 đại đội và chiếm cứ điểm 310F. 14 giờ ngày 7-5, quân ta tiến công cứ điểm 507, địch chống cự yếu ớt rồi đầu hàng. Nắm được thời cơ địch đang hoang mang, quân ta tiến công tiêu diệt luôn hai vị trí 508, 509 nằm trên tả ngạn sông Nậm Rốm. 16 giờ, quân ta thọc sâu vào sở chỉ huy, bắt tướng Đờ Cát và toàn bộ cơ quan tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
 
Câu hỏi 2 (20 điểm): Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ? Vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
                                                    Trả lời
*Nguyên nhân:
      -Sự Tài tình của người lảnh đạo: Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp,v.v...
      -Lòng căm thù giặc,yêu nước của nhân dân.
      -Khối đoàn kết của nhân dân và nhà nước.
      -Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kháng chiến.
*Ý nghĩa:
      - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ và anh dũng của nhân dân cả nước ta, chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mĩ.

       - Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, nhân dân ta đã phá tan kế hoạch Nava cùng mọi mưu đồ chiến lược điên rồ của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ thành mây khói, góp phần quyết định vào thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ về vấn đề Đông Dương.

       - Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ chấm dứt vĩnh viễn nền thống trị của thực dân Pháp trên toàn cõi Đông Dương mà còn báo hiệu sự sụp đổ của cả hệ thống thuộc địa và nửa thuộc địa, góp phần quyết định sự tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. 

       - Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo tiền đề, điều kiện, niềm tin và kinh nghiệm để quân và dân ta vượt qua thử thách cao hơn, đánh bại chiến tranh xâm lược của tên đế quốc đầu sỏ trên cả hai miền Nam Bắc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập thống nhất hoàn toàn, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
*Vai trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp:
 
 Đúng như vậy, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với vị trí là Tổng Tư lệnh của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy các hoạt động của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng hai đội quân xâm lược hùng mạnh nhất của thời đại là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nét nổi bật trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến là tư duy về quân sự của Ông luôn gắn liền với tư duy về tổ chức chiến tranh nhân dân (CTND). Tư duy về CTND hình thành trong Ông từ rất sớm; bắt nguồn từ lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin về vai trò của quần chúng nhân dân; từ sự kế thừa nghệ thuật quân sự trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta; và hơn nữa, là từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Khi nhận nhiệm vụ chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tư duy về một cuộc CTND đã hình thành trong Ông với mô hình tổ chức: “Xung quanh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có các đơn vị vũ trang ở các huyện, các đội dân quân tự vệ các xã làm chỗ dựa cho Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thực thi nhiệm vụ của mình. Ba thứ quân đó gắn bó với nhau trong mọi hoạt động, khi tác chiến thì phối hợp chặt chẽ với nhau.”[1]. Tư duy về nghệ thuật CTND đó đã trở thành tư duy chủ đạo của Ông trong suốt quá trình chỉ đạo, chỉ huy kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Sau này, trong các bài giảng, bài nói chuyện với cán bộ quân sự cao cấp của Quân đội, Đại tướng luôn nhấn mạnh đến nghệ thuật CTND, mà ở đó: sự kết hợp giữa LLVT quần chúng rộng khắp được giác ngộ chính trị cao với quân đội thường trực sẽ trở thành lực lượng có sức mạnh vô địch; đó cũng là ưu thế tuyệt đối của chế độ XHCN.
 
  Câu hỏi 3 (25 điểm): “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. (Hồ Chủ tịch). Bạn hãy cho biết Bác nói câu nói trên vào thời gian nào? ở đâu? Phân tích để làm rõ câu nói trên?.                   
                                                   Trả lời   

Câu nói :''Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó'' được Bác Hồ nói vào 20-2-1947 khi người về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên.
Phân tích:âm vang Điện Biên Phủ lan tỏa trong mạch sống của nhân dân Thanh Hóa, Chiến thắng Điện Biên Phủ tạo nên nguồn lực tiếp sức cho lực lượng vũ trang Thanh Hóa cùng quân và dân cả nước chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay. Thành tích mà quân và dân Thanh Hóa giành được mãi mãi xứng đáng với lời biểu dương khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
 Câu hỏi 4 (15 điểm): Phát huy truyền thống Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu nổi bật gì trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung                                                      Trả lời
*Kinh tế:

Kinh  tế  luôn  duy  trì  được  tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế được tăng cường.Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2006 - 2010 ước đạt 11,3%, cao hơn so với giai đoạn 2001 - 2005. Tổng GDP theo giá so sánh năm 2010 gấp 2,7 lần năm  2005.  GDP  bình  quân  đầu người năm 2010 ước đạt 810 USD, vượt mục tiêu kế hoạch.Tỷ  trọng  ngành  nông,  lâm nghiệp và thủy sản trong GDP đã giảm  từ  32,3%  năm  2005  xuống còn   24,2%  năm  2010;  tỷ  trọng ngành  công  nghiệp  -  xây  dựng tăng từ 34,6% lên 41,4%; tỷ trọng các ngành  dịch vụ tăng từ 33,1% mới được khôi phục và phát triển. Ngành  xây  dựng  có  bước  phát triển nhanh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, nhất là trong thời kỳ suy giảm kinh tế. Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2010 gấp 3,1 lần so với năm 2005. Dịch vụ phát triển đa dạng, có chuyển biến tích cực cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng. Giá trị tăng  thêm  bình  quân  hằng  năm tăng 12,3%, đạt mục tiêu kế hoạch. Thương mại phát triển theo hướng ngày càng  văn  minh, thuận tiện. Tổng  mức  bán  lẻ  hàng  hóa  và doanh thu dịch vụ bình quân hằng năm tăng 24,9%, vượt mục tiêu kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa lên  34,4%.  Chuyển  dịch  cơ  cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế có tiến bộ

*Chính trị:

 
 Câu hỏi 5 (20 điểm): Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong phát huy truyền thống Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu? 
                                             Trả lời
Chiến thắng giặc ngoại xâm để giữ nguyên bờ cõi của ông cha ta để lại cho con cháu Việt Nam đời này va các thế hệ mai sau .Là con em của dân tộc Việt Nam thân yêu chúng ta cần có những trách nhiệm để phát huy truyền thống quý báu .Trong khó khăn của khủng hoảng kinh tế thế giới, suy thoái kinh tế toàn cầu, diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi, những xung đột trên biển Đông… thì mạch nguồn sục sôi của dòng thác Cách mạng Tháng Tám sẽ là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền quân, dân các dân tộc trong tỉnh vững bước tiến lên. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là từ Đại hội XVI và XVII với 5 chương trình KT-XH trọng tâm được tập trung chỉ đạo bằng các nhóm giải pháp cụ thể đã khai thác nguồn lực nội sinh và ngoại lực thúc đẩy KT-XH của tỉnh những năm qua tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu NQ Đại hội XVII của tỉnh đặt ra là năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt mức bình quân chung cả nước, năm 2020 trở thành tỉnh tiên tiến. Các nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về công tác cán bộ đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn CNH, HĐH quê hương, đất nước.Thực hiện lời dạy của Người, trong giai đoạn hiện nay,học sinh phải  có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, là học sinh phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong xã hội, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò và trách nhiệm của người học sinh trong việc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề hơn. Chúng ta phải tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia  xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, rất vinh dự và tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó, chúng ta phải thấy rằng, trách nhiệm của cá nhân đoàn viên thanh niên hiện nay là sống có lý tưởng, có văn hóa trau dồi đạo đức, làm tròn bổn phận của người công dân tốt và xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Có như thế mới sống đẹp, sống có ích trong xã hội. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới phải biết “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự xâm nhập của lối sống thiếu văn hoá, không lành mạnh. Đội viên trong thời kỳ mới phải tích cực, năng động, sáng tạo trong công việc học tập. Thường xuyên trau dồi thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, cải tiến phương thức để đạt hiệu quả làm việc cao hơn. Thực hành tốt kỷ luật trong  trường cũng như chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội . Chúng ta được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa, …Chính vì lẽ đó, bản thân chúng ta ý thức rõ hơn ai hết vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Chúng ta phải là những  đứa trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chúng ta phải thật sự tỉnh táo, bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải chiến thắng tất cả. Mặt khác, chúng ta cần xác định cho mình những giá trị sống đích thực. Bởi, một khi chúng ta có định hướng đúng, chúng ta sẽ sống đúng và làm đúng.Tinh thần, khí thế sục sôi của Cách mạng Tháng Tám mãi là ngọn đuốc soi đường để tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020 trở thành tiên tiến và xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ từng căn dặn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ:
  • Người được tag:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

gemini Bướng Bỉnh

Tường nhà

gemini Bướng Bỉnh

#sinhnhatzingme năm nay zing me sinh nhật tròn năm tuổi mình chúc cho zing me ngay càng nhìu người tham gia iu me mai mai[Ai nớp zu!]

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT