Blog cá nhân củaNgọc Lan l Try Again

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Phân phối chương trình ngữ văn 7

17:20 - 26/10/2013 Ngọc Lan l Try Again Chưa có chủ đề

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7

HỌC KÌ I

Tuần 1:

Tiết 1: Cổng trường mở ra;

Tiết 2: Mẹ tôi;

Tiết 3: Từ ghép;

Tiết 4: Liên kết trong văn bản.

Tuần 2

Tiết 5,6 : Cuộc chia tay của những con búp bê. (TH môi trường)

Tiết 7: Bố cục trong văn bản;

Tiết 8: Mạch lạc trong văn bản.

Tuần 3

Tiết 9: Những câu hát về tình cảm gia đình (chỉ dạy bài ca dao 1 + 4) (TH môi trường)

Tiết 10: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người; (chỉ dạy bài ca dao 1 +

Tiết 11: Từ láy;

Tiết 12: Quá trình tạo lập văn bản;

Viết bài Tập làm văn số 1 (học sinh làm ở nhà)

Tuần 4

Tiết 13: Những câu hát than thân (chỉ dạy bài ca dao 2 + 3)

Tiết 14: Những câu hát châm biếm (chỉ dạy bài ca dao 1 + 2)

Tiết 15: Đại từ;

Tiết 16: Luyện tập tạo lập văn bản.

Tuần 5

Tiết 17: Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh;

Tiết 18: Từ Hán Việt; (TH môi trường)

Tiết 19: Trả bài Tập làm văn số 1;

Tiết 20: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.

Tuần 6

Tiết 21: Hướng dẫn đọc thêm: Côn Sơn ca(TH môi trường); Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra;

Tiết 22: Từ Hán Việt (tiếp);

Tiết 23: Đặc điểm văn bản biểu cảm;

Tiết 24: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm.

Tuần 7

Tiết 25: Bánh trôi nước;

Tiết 26: Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li;

Tiết 27: Quan hệ từ;

Tiết 28: Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm.

Tuần 8

Tiết 29: Qua đèo Ngang; (TH môi trường)

Tiết 30: Bạn đến chơi nhà;

Tiết 31,32:Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp.

Tuần 9

Tiết 33 : Chữa lỗi về quan hệ từ;

Tiết 34: Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư;

Tiết 35: Từ đồng nghĩa;

Tiết 36: Cách lập ý của bài văn biểu cảm.

Tuần 10

Tiết 37: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ);

Tiết 38: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư);

Tiết 39: Từ trái nghĩa;

Tiết 40: Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người.

Tuần 11

Tiết 41: Hướng dẫn đọc thêm Bài ca nhà tranh bị gió thu phá;

Tiết 42: Kiểm  tra Văn;

Tiết 43: Từ đồng âm;

Tiết 44: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.

Tuần 12

Tiết 45: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng;

Tiết 46: Kiểm tra Tiếng Việt;

Tiết 47: Trả bài Tập làm văn số 2;

Tiết 48: Thành ngữ.

Tuần 13

Tiết 49: Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt;

Tiết 50: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học;

Tiết 51,52: Viết bài Tập làm văn số 3 tại lớp.

Tuần 14

Tiết 53,54: Tiếng gà trưa;

Tiết 55: Điệp ngữ;

Tiết 56: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.

Tuần 15

Tiết 57: Một thứ quà của lúa non: Cốm;

Tiết 58: Trả bài Tập làm văn số 3;

Tiết 59: Chơi chữ;

Tiết 60: Làm thơ lục bát. (TH môi trường)

Tuần 16

Tiết 61: Chuẩn mực sử dụng từ;

Tiết 62: Ôn tập văn bản biểu cảm;

Tiết 63: Mùa xuân của tôi.

Tiết 64: Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu;

Tuần 17

Tiết 65:Luyện tập sử dụng từ;

Tiết 66: Ôn tập tác phẩm trữ tình.

Tiết 67,68: Ôn tập Tiếng Việt

Tuần 18

Tiết 69,70: Kiểm tra học kì I;

Tiết 71: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.

Tiết 72: Trả bài kiểm tra kì I.

Tuần 19 : Tuần đệm

 

HỌC KÌ II

Tuần 20

Tiết 73, 74: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; (TH môi trường)

Tiết 75: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn; (TH môi trường)

Tiết 76: Tìm hiểu chung về văn nghị luận.

Tuần 21

Tiết 77: Tục ngữ về con người và xã hội;

Tiết 78: Rút gọn câu.

Tiết 79: Đặc điểm của văn bản nghị luận;

Tiết 80: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận;

Tuần 22

Tiết 81: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Kiểm tra 15 phút môn văn

Tiết 82: Câu đặc biệt;

Tiết 83: Đọc thêmBố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận;

Tiết 84: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 23

Tiết 85: Hướng dẫn đọc thêm: Sự giàu đẹp của tiếng Việt;

Tiết 86: Thêm trạng ngữ cho câu;

Tiết 87,88: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh.

Tuần 24

Tiết 89: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp);

Tiết 90: Kiểm tra Tiếng Việt;

Tiết 91: Cách làm bài văn lập luận chứng minh;

Tiết 92: Luyện tập lập luận chứng minh.

Tuần 25

Tiết 93: Đức tính giản dị của Bác Hồ;

Tiết 94: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động;

Tiết 95,96: Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp(TH môi trường)

Tuần 26

Tiết 97: Ý nghĩa văn chương;

Tiết 98: Kiểm tra Văn;

Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp);

Tiết 100: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh.

Tuần 27

Tiết 101: Ôn tập văn nghị luận;

Tiết 102,103: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu;

Tiết 104: Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn;

Tuần 28

Tiết 105: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích.

Tiết 106,107: Sống chết mặc bay;

Tiết 108: Cách làm bài văn lập luận giải thích;

Tuần 29

Tiết 109: Luyện tập lập luận giải thích;

Viết bài Tập làm văn số 6 (học sinh làm ở nhà).

Tiết 110: Hướng dẫn đọc thêm Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu;

Tiết 111: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp);

Tiết 112: Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề.

Tuần 30

Tiết 113,114: Ca Huế trên sông Hương;

Tiết 115: Liệt kê;

Tiết 116: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính;

Tuần 31

Tiết 117: Hướng dẫn đọc thêm Quan Âm Thị Kính;

Tíêt 118: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy;

Tiết 119: Văn bản đề nghị.

Tiết 120: Trả bài Tập làm văn số 6.

Tuần 32

Tiết 121,122: Ôn tập Văn học;

Tiết 123: Dấu gạch ngang;

Tiết 124: Ôn tập Tiếng Việt;

Tuần 33

Tiết 125: Văn bản báo cáo.

Tiết 126: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo;

Tiết 127,128: Ôn tập Tập làm văn.

Tuần 34

Tiết 129,130: Ôn tập Tiếng Việt (tiếp);

Tiết 131,132: Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp;

Tuần 35

Tiết 133,134: Kiểm tra tổng hợp

Tiết 135,136: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp);

Tuần 36

Tiết 137,138: Hoạt động Ngữ văn.

Tiết 139: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.

Tiết 140: Trả bài kiểm tra học kì II.

Tuần 37 : Tuần đệm

 
Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Ngọc Lan l Try Again

Tường nhà

Ngọc Lan l Try Again

Mùa đông năm nay lạnh lắm :'((

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT