Blog cá nhân củaQueen Of Tomboy II GY II Luka...

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Làm bìa đẹp

16:19 - 22/02/2014 Queen Of Tomboy II GY II Luka... Chưa có chủ đề

B1: Mở 980 x 300 đổ màu vào hen
B2: Ấn Filter dô Sanlines..
B2: cho png hoa vào lẫn png stock
Kết quả của cô :


Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Queen Of Tomboy II GY II Luka...

Tường nhà

Queen Of Tomboy II GY II Luka...

Oh my god Zing me đổi loạn xạ hết lên rùi;!

  • 0

  • 0

  • 0