Blog cá nhân củaAmy Lalle Marion love Elsa

Nhạc phim Frozen

Hiển thị:

Nhạc phim Frozen

            1. Do you want to build a snowman ? 2. For the first time in forever. 3. Love is an open door. 5. Reindeer(s) Are better than people. 6.Let it go. 7. In summer....

0 lượt xem

Amy Lalle Marion love Elsa

Tường nhà

Amy Lalle Marion love Elsa

Tiêu chuẩn để kb với Amy
• Những kiểu bạn mà Amy thích:
- Onl thường xuyên và chat với Amy
- Đối xử tốt với bạn bè, cho dù không phải là Admin Amy cũng nể
- Viết blog hay
____________________________________________________________________
• Những kiểu bạn mà Amy không thích hoặc là ghét :
- Chê bai người khác
- Cứ hễ đăng ảnh giống và đăng sau thì lại kêu người ta ăn cắp
...
Lưu ý: Sẵn sàng hủy kết bạn.

  • 0

  • 0

  • 0