Blog cá nhân củaZzZ PIGGY ZzZ

Viết blog hay nhận ngay sách HOT cùng nhiều phiếu mua hàng giá trị từ Vinabook Tham gia!

Tính ích kỷ

Hiển thị:

ÍCH KỶ

18:06 - 03/10/2013 Tính ích kỷ

ÍCH KỶ

Tính ích kỷ luôn là một tính cách xấu . Lớp tôi có một người có tính ích kỷ , bạn ấy lúc nào cũng không nghĩ cho người khác chỉ biết nghỉ cho mình thôi nên mọi chuyện đã bắt đầu với bạn ấy. Một...

0 lượt xem

ZzZ PIGGY ZzZ

Tường nhà

ZzZ PIGGY ZzZ

  • 0

  • 0

  • 0