Blog cá nhân củaThánh NHỌ

Ảnh vui Hài vl

Hiển thị:

Hôm nay em đến trường ( Chế )

Hôm qua tao cưới vợ . Mẹ tiếc tao gần chết ( ớ ơ ) . Hôm nay mẹ lên chơi một mình tao xuống bếp , rau bày ra hàng đống đếu bít nên làm gì . Tại vì tao quen sướng . Nên cú ngồi phân vân , mẹ vợ tao...

0 lượt xem

Thánh NHỌ

Tường nhà

Thánh NHỌ

  • 0

  • 0

  • 0