Tài khoản của Đào Bá Lộc đã bị khóa

Vào lúc: 10:09 28/03/2016

Vì lý do: Tài khoản tạm khóa.