Chia sẻ
Hoạt động
Seven MN Band
cập nhật avatar

Xem thêm bình luận

5midu55

5midu5520:23 10/01/2015

mm n
5midu55

5midu5520:06 13/02/2015

ch eu eu ehcun eu eu ehumcm h eie\\
Seven MN Band
Làm sao dễ quên một người mà mình dành hết yêu thương cả một quãng đời...

Xem thêm bình luận

5midu55

5midu5520:05 13/02/2015

iomch ei ehui cmehe\
sSs Vengeful Spirit sSs

sSs Vengeful Spirit sSs17:58 06/04/2015

Khó quên dc,
Seven MN Band
Thế giới này có nhiều người như thế, sao ta lại tìm thấy nhau để rồi lại yêu nhau như vậy? Yêu đậm sâu, rồi chia tay lại quặn đau buốt nhói. Để giờ đây, dù lùi hay tiến, dừng lại hay đứng yên, ngang dọc thế nào anh cũng chỉ thấy bóng dáng người anh thương...
SG 02/11/2014

Xem thêm bình luận

5midu55

5midu5520:24 10/01/2015

nmh jg cd bn f e
khanh777s

khanh777s20:21 05/08/2015

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ngu