Chia sẻ
Hoạt động
One Piece Online
[e]155[/e] Trang Trí Cây Đào 21/08/2017
[e]155[/e] Thời gian sự kiện: 21/08 - 23/08
[e]166[/e] Nội Dung Sự Kiện :
Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện các thuyền trưởng có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn khi tiến hành trang trí cây đào của riêng mình như : Bảo thạch công kích cấp 7, thẻ giác ngộ 2, rương mật bảo vàng, gà quay lv7 ...
  -Ngoài ra khi kết thúc sự kiện top 5 thuyền trưởng có điểm trang trí cây đào cao nhất sẽ nhận được những phần thưởng đặc biệt:
  Top 1: 3 Hộp Kim Cương 10* 
  Top 2: 1 Đại lễ bao vui vẻ 
  Top 3: 15 Rương thẻ sinh mệnh
  Top 4: 10 Rương thẻ sinh mệnh
  Top 5: 10 cặp sách kỹ năng