hurt lovers

http://me.zing.vn/traitimchuadungcathegioi

hurt lovers

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

16:10 18/04/2014
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn
hurt lovers"lau r k co ai tham gia zing nhi?.......ai con tham gia thi like hoac inbox cho m bit nha:) [Super Minion đây!!!]"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
hurt loversviết lên tường nhà oOo nkok la kua nko oOo "snzz"
4 bình luận Đăng lại
Xóa
hurt lovers oOo nkok la kua nko oOo: ban tren mang.

14:54 04/04/2014

Xóa
oOo nkok la kua nko oOo uk

22:08 04/04/2014

Tùy chọn
hurt loversviết lên tường nhà Pi xD "snzz"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
hurt loversviết lên tường nhà TitTy "snzz"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
hurt loversviết lên tường nhà Nguyễn Văn Đệ "snzz"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
hurt loversviết lên tường nhà nguyen tan loc "snzz"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
hurt loversviết lên tường nhà CjCj Nguyễn "snzz"
0 bình luận Đăng lại