nguyenbaotri

http://me.zing.vn/taotentri2010

nguyenbaotri

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn
nguyenbaotriNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với taotentri2010 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:18043769

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Một bé Rồng hiếm ra đời!

nguyenbaotri vừa chúc phúc cho Rồng Đất Bạc 21 sao. Có ghen tị cũng ráng nhấn THÍCH để chúc mừng đó nghen!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
nguyenbaotriNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với taotentri2010 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:18043769

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Một bé Rồng hiếm ra đời!

nguyenbaotri vừa chúc phúc cho Rồng Đất Xanh Lá 21 sao. Có ghen tị cũng ráng nhấn THÍCH để chúc mừng đó nghen!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! nguyenbaotri đã lên cấp độ 124 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! nguyenbaotri đã lên cấp độ 123 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! nguyenbaotri đã lên cấp độ 122 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với taotentri2010 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:18043769

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! nguyenbaotri đã lên cấp độ 121 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng