Nguyễn Đình Sự

http://me.zing.vn/su2003lop5e

Nguyễn Đình Sự

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

09:33 27/01/2014
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Nguyễn Đình Sự đã lên cấp độ 131 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Nguyễn Đình Sự đã lên cấp độ 129 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với su2003lop5e nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:235948275

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Nguyễn Đình Sự đã lên cấp độ 127 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Khu Vườn Trên Mây - Xứ Sở Đom Đóm

Nguyễn Đình Sự vừa lên cấp độ 136 trong Khu vườn trên mây!
Nhớ THÍCH nhé!

0 bình luận Khu Vườn Trên Mây
Tùy chọn

Khu Vườn Trên Mây - Xứ Sở Đom Đóm

Nguyễn Đình Sự đã nhận được Chậu Sư Tử từ hoạt động Gieo mầm yêu thương trong Khu Vườn Trên Mây
Nhớ THÍCH nhé!

0 bình luận Khu Vườn Trên Mây
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Nguyễn Đình Sự đã lên cấp độ 125 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với su2003lop5e nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:235948275

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Một bé Rồng hiếm ra đời!

Nguyễn Đình Sự vừa chúc phúc cho Rồng Lửa Băng Hai Đầu 20 sao. Có ghen tị cũng ráng nhấn THÍCH để chúc mừng đó nghen!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Nguyễn Đình Sự đã lên cấp độ 124 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Một bé Rồng hiếm ra đời!

Nguyễn Đình Sự vừa chúc phúc cho Rồng Lửa Băng Hai Đầu 20 sao. Có ghen tị cũng ráng nhấn THÍCH để chúc mừng đó nghen!

0 bình luận Đảo Rồng