Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình. Vì thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và sẽ cần thiết khi đổi/nhận quà tại Shop hoặc khi trao/gửi phần thưởng cho những thành tích của bạn trong suốt quá trình bạn hoạt động tại Zing Me.

Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Trung Kiên
  • Nam
  • 08/06/1990

Thông tin liên hệ

Tự bạch

...oooO.............♪.. ....(....)................♪ .....)../....Oooo.....♪ ....(_/.....(...)........♪ .............(_/.........♪ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`•MY•`,•’ ...……....`’•,,•’` ......................... .....oooO...............♪ ....(....)................♪ .....)../....Oooo.....♪ ....(_/.....(....).......♪ ..............)../........♪ .............(_/.........♪ ................ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`•Ạnh•,•’ ...……....`’•,,•’` .....oooO...............♪ ....(....)...............