Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình. Vì thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và sẽ cần thiết khi đổi/nhận quà tại Shop hoặc khi trao/gửi phần thưởng cho những thành tích của bạn trong suốt quá trình bạn hoạt động tại Zing Me.

Thông tin cơ bản

  • Chiềm Vào Quá Khứ
  • Nam
  • 09/05/1997

Thông tin liên hệ

Tự bạch

"Bút chì để lại trên giấy những vết thương nguệch ngoạc. Tẩy lặng lẽ xóa nhòa đi những vết thương ấy ..Tẩy ôm hêt những vết thương trên giấy. Tẩy hao mòn vì jấy Tẩy chết trong mòn mỏi. Nhưng... Trên jấy k bao giờ có dấu vết của tẩy đâu.Giờ giấy đã thành 1 bức tranh đẹp chỉ có Chì và Giấy mà thôi " :((:((