IĩI KU ÚT IĩI

http://me.zing.vn/nhoxtqt

IĩI KU ÚT IĩI

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

08:12 04/04/2014
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn

Một bé Rồng hiếm ra đời!

IĩI KU ÚT IĩI vừa chúc phúc cho Rồng Lửa Bạc 21 sao. Có ghen tị cũng ráng nhấn THÍCH để chúc mừng đó nghen!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! IĩI KU ÚT IĩI đã lên cấp độ 120 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với nhoxtqt nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:231228239

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Một bé Rồng hiếm ra đời!

IĩI KU ÚT IĩI vừa chúc phúc cho Rồng Đất Đỏ 18 sao. Có ghen tị cũng ráng nhấn THÍCH để chúc mừng đó nghen!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! IĩI KU ÚT IĩI đã lên cấp độ 119 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! IĩI KU ÚT IĩI đã lên cấp độ 118 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với nhoxtqt nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:231228239

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với nhoxtqt nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:231228239

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với nhoxtqt nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:231228239

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với nhoxtqt nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:231228239

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
IĩI KU ÚT IĩINhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại