Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình. Vì thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và sẽ cần thiết khi đổi/nhận quà tại Shop hoặc khi trao/gửi phần thưởng cho những thành tích của bạn trong suốt quá trình bạn hoạt động tại Zing Me.

Thông tin cơ bản

  • Khu Vườn Trên Mây
  • Nam
  • 26/05/1992

Thông tin liên hệ

  • dak lak

Tự bạch

Money Can buy position but not respect! Can buy book but not knowledge! Can buy house but not home! Can buy watch but not time! Can buy bed but not sleep! Can buy blood but not life! Can buy sex but not love!!! _______¤?•••?¤___________________ ___¤?••?¤_____¤?•?¤_______________ __¤?•?¤________¤?•?¤______________ _¤?•?¤__________¤?•______________ _¤?•?¤__________________________ __¤?•?¤__________________________ ___¤?•?¤_________________________ _____¤?•?________________________