Thiếu Song Thừa

http://me.zing.vn/mai_quynh_duong

Thiếu Song Thừa

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

15:27 12/09/2013
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn
CS HR x BĐCCvừa mời Thiếu Song Thừa tham gia Hàng Rong

Hàng Rong

Game mạng xã hội như một thế giới thực thu nhỏ ngoài đời được nhiều người yêu thích nhất

0 bình luận Đăng lại Từ Hàng Rong
Tùy chọn
CS HR x BĐCCvừa mời Thiếu Song Thừa tham gia Hàng Rong

Hàng Rong

Game mạng xã hội như một thế giới thực thu nhỏ ngoài đời được nhiều người yêu thích nhất

0 bình luận Đăng lại Từ Hàng Rong
Tùy chọn
CS HR x BĐCCvừa mời Thiếu Song Thừa tham gia Hàng Rong

Hàng Rong

Game mạng xã hội như một thế giới thực thu nhỏ ngoài đời được nhiều người yêu thích nhất

0 bình luận Đăng lại Từ Hàng Rong
Tùy chọn
CS HR x BĐCCvừa mời Thiếu Song Thừa tham gia Hàng Rong

Hàng Rong

Game mạng xã hội như một thế giới thực thu nhỏ ngoài đời được nhiều người yêu thích nhất

0 bình luận Đăng lại Từ Hàng Rong
Tùy chọn
Thiếu Song Thừa"Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì khi đàn ông 20 tuổi, anh ta đang ở ngưỡng thấp nhất trong cuộc sống chính mình: không tiền, không sự nghiệp. Mà khi một người con gái 20 tuổi chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cô ấy.
- Dịch: Hỏa Hỏa" từ #Thông-điệp-hay