Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình. Vì thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và sẽ cần thiết khi đổi/nhận quà tại Shop hoặc khi trao/gửi phần thưởng cho những thành tích của bạn trong suốt quá trình bạn hoạt động tại Zing Me.

Thông tin cơ bản

  • Vân Julie
  • Nữ
  • 07/12/1998

Thông tin liên hệ

Tự bạch

_________$$$$$$$$_______$$$$$$$$ _______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$ __________________$$$$$ ____________________$ Cộng Đồng FC PARK JI YEON♥♥♥♥~~~║████║░░║████║████╠═══╦═══ ══╗ ╚╗██╔╝░░╚╗██╔╩╗██╠╝███║█████║ ░║██║░░░░║██║╔╝██║███╔╣██═ ═╦╝ ░║█