Mr Bambo

http://me.zing.vn/hominhkhoa2205

Mr Bambo

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

07:22 05/09/2009
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Mr Bambo đã lên cấp độ 240 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Mr BamboNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với hominhkhoa2205 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:979050

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Thanh Thủyviết lên tường nhà Mr Bambo "/-rose"
Tùy chọn
Cong Tu Botvừa mời Mr Bambo tham gia Hàng Rong

Hàng Rong

Game mạng xã hội như một thế giới thực thu nhỏ ngoài đời được nhiều người yêu thích nhất

0 bình luận Đăng lại Từ Hàng Rong
Tùy chọn
Thanh Thủyviết lên tường nhà Mr Bambo "Ckủ nkà... đâu oy... ra nkận /-rose nè! /-showlove ;P"
Tùy chọn
Mr BamboNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với hominhkhoa2205 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:979050

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Mr Bambo đã lên cấp độ 239 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Mr BamboNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với hominhkhoa2205 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:979050

0 bình luận Đảo Rồng