Jeon Bo Ram

http://me.zing.vn/ho0917434239

Jeon Bo Ram

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

22:56 13/07/2013
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với ho0917434239 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:213056530

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn

Đẳng cấp luyện rồng!

Ui! Jeon Bo Ram đã lên cấp độ 121 rồi. Tốt nhất là dẹp hết những trò vớ vẩn sang một bên để tập trung mà luyện Rồng thôi! Nhấn THÍCH để ghi nhớ nà!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Jeon Bo RamNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với ho0917434239 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:213056530

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Jeon Bo RamNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Truyền Nhân Đảo Chủ!

WOW! Tham gia hội chơi Đảo Rồng cùng nhận Kim Cương và Exp với ho0917434239 nào. Nhớ dùng link này để gia nhập hội ngay nè: http://me.zing.vn/apps/daorong?dr:213056530

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Jeon Bo Ramvừa thay đổi ảnh bìa #trang-trí-ảnh

1 bình luận Đăng lại
Xóa
Park Sun Young mày để ảnh bìa snsd hả con susuho kia

02:05 trưa hôm qua

Tùy chọn
Jeon Bo Ramvừa thay đổi ảnh bìa dkc,vfv

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Jeon Bo Ramvừa thay đổi ảnh bìa dkc,vfv

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Jeon Bo Ramvừa thay đổi ảnh bìa

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Jeon Bo Ramcập nhật avatar
0 bình luận Đăng lại