Memories

http://me.zing.vn/duyquanhk

Memories

Điểm: Lượt xem:

Kết bạn Thông tin

07:54 29/07/2013
Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này
Tùy chọn
Leo Cong Minhviết lên tường nhà Memories "bg"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
YANSU NHIviết lên tường nhà Memories "[Ta Heo Hồng mặt ma]"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Memoriesaaaaaaaa

Memories xem bói tình duyên giữa Nguyễn Thanh Tú và Phạm Thị Khánh Ly

Hai bạn thật là một cặp rất đẹp đôi, nếu lấy nhau sẽ sống đến đầu bạc răng long.

0 bình luận Xem bói tình duyên
Tùy chọn
viết lên tường nhà Memories "Úi :|, sao có một  con sâu bự trong chậu hoa nhà cậu thế này.... để tớ bắt giùm cho ..[bộp].oạch.. xong rồi nhé, hoa mau tươi tốt lại nào ;-D       "