Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình. Vì thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và sẽ cần thiết khi đổi/nhận quà tại Shop hoặc khi trao/gửi phần thưởng cho những thành tích của bạn trong suốt quá trình bạn hoạt động tại Zing Me.

Thông tin cơ bản

 • Mai Văn Mẫn
 • Nam
 • 30/04/1990

Thông tin liên hệ

 • tp hcm

Tự bạch

╭☆╮╭★╮╭☆╮╭★╮╭☆╮ ║人║║氣║║旺║║旺║║捏║ ╰★╯╰☆╯╰★╯╰☆╯╰★╯ *╭╮ ╭╮ ╭╮ ││ ││ │└╮ ╭┴┴─┴Ⅲ╮~└─╯ │ ﹋ ﹋ │  ╭─────────╮ │ ∩ ∩ │ ╭╮│幸福.快樂.好心情│ │ ▽ │O╰╯╰─────────╯ ╰─m∞m─╯ ╭╮☆╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╮☆〞  ╰幸╮║最│║i│║鬼│║鬼│╰快╮ ☆╰福╘∞╛╘∞╛╘∞╛╘∞╛☆╰樂 ☆══╗ ╔☆    ╔╗╔╗ ╚╗╔╝ ║║╔═╦╦╦═☆ ║☆╝╠═╦╦╗  ╔╝╚╗