Bạn nên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình. Vì thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và sẽ cần thiết khi đổi/nhận quà tại Shop hoặc khi trao/gửi phần thưởng cho những thành tích của bạn trong suốt quá trình bạn hoạt động tại Zing Me.

Thông tin cơ bản

  • Thế Ngọc
  • Nam
  • 15/03/1992

Thông tin liên hệ

Tự bạch

~~~~~~~~~~~$$$ ~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$$ ~~~~~~~~~$$$"~~`$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$. ~~~~~~~~$$~~~~..$$. ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$$$ ~~~~~~~~.$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$" ~~~$$$$$$"`.$$... ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$.. $$$~~~~$$$*~*$~~$*$$$$ $$$~~~~$$".~~~$$~~~$$$$ $$~~~~.$$~~~~.$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$~~~~.$$~~~~$$$ ~`*$$~~~~$$.~~~$$~~~~$$ ~~~*$$~~~~~~~~$$~~.$$" ~~~~~"*$$$$$$$$$.$$.$$*" ~~~~~~~~~~~~~~ $$ ~~~~~~~~~~~~~~~$$ ~~~~~~~~..~~~~~~.$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~~.$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$$*" /-thanks:B8*/-showloveX-):*:D:>8-):;;O;GB-)/-bd;!;-!:-H;P Rất Vui Khi Được Làm Quen Với Các Bạn/-share