Chia sẻ
Hoạt động
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Đỗ Văn Nam

Đỗ Văn Nam11:09 sáng Thứ Sáu

· Trường Đại học Đồng Tháp
Mình đã bị đoạn đường Cao Lãnh Đồng Tháp - TT.Tịnh Biên An Giang, tới giờ tởn tới già đang chạy bị nguyên cụ đá to cỡ nấm tay bay vô mắt cá chân muốn xĩu mà xung quanh ko 1 bóng người, đường nhựa lấy đâu ra cục đá.
Đau quá thắng lại coi vết thương xong, coi chiếc xe mới thấy cái bững xe airblade bị bể 1 lỗ chà bá mà trong khi cục đá lại trúng mắt cá chân.
Mới đề ba lên đi tiếp thì bánh xe sau xẹp lép lúc đó bắt đầu nghi nghi rồi, hồn phi phách tán.
dẫn bộ từ lúc 3-4h
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn
Hội Thủ Đoạn