Chia sẻ
Hoạt động
Nhân Quả
Giận - là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình ;-D
Nhân Quả
ĐỪNG TRÁCH
Đừng trách mẹ ...
Đừng trách cha ...
Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ
Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la
Đừng trách gió mùa xa
Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội
Đừng trách những con người có lần lầm lỗi
Hãy tự trách mình sao không đủ THỨ THA
(TT. BỬU CHÁNH)
haohuupro2035

haohuupro203520:32 30/10/2015

bệ phật chứ không phải ông phậtLong lanh
haohuupro2035

haohuupro203520:41 30/10/2015

11111