Chia sẻ
Hoạt động
Nhân Quả
Giận - là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình ;-D