Chia sẻ
Hoạt động
Lạc Mất Anh
Chuyện thì cũng đã qua lâu
Thế sao tim vẫn còn đau thế này…
- Chigga
Lạc Mất Anh
“Hay mình thôi nói về tình yêu đi
Mấy thứ đó dạo này xa xỉ lắm…”
- Chigga
Lạc Mất Anh
Tôi chỉ có một cuộc đời, sao có thể vô tư giao cho người mình đã không thương, người ta cũng không thương mình được.
Lạc Mất Anh
Đối với em, quan trọng hơn mọi định nghĩa yếu hèn hay mạnh mẽ, chính là tấm chân tình mà ta dành nhau, giữa người với người, giữa yêu thương với thương yêu. Đó mới là thứ sẽ luôn còn mãi.
- Gào Chigga
Lạc Mất Anh
Ngoài lòng tham ra, con người còn có cái gì? Chigga