Chia sẻ
Hoạt động
Lạc Mất Anh
Chuyện thì cũng đã qua lâu
Thế sao tim vẫn còn đau thế này…
- Chigga