Chia sẻ
Hoạt động
FC Nobita and Doraemon
Lâu rồi fanpage mới hoạt động trở lại ...

Điểm danh phát nhé:
Fan Nobita và Doraemon: /-heart

P.s: Không biết còn ai chơi Zing Me không nhỉ :(
B I N F O X
───────────────
Hashtag: #Doraemon #Stand-by-me #Điểm-danh