Chia sẻ
Hoạt động
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
" Trái tim con người nhỏ lắm ! Nhỏ hơn chúng ta tưởng rất nhiều ! Một câu chuyện vui không làm tôi nhớ bằng một câu chuyện buồn .. Người làm ta cười không khiến ta nhớ bằng người làm ta khóc .. Chỉ biết rằng , thương ai đó rõ ràng là một cái nợ .
Mà để trả hết cái nợ này , một cuộc đời là chưa đủ .. " Hoàng Gen
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
" Thỉnh thoảng tôi thấy nhớ anh , thỉnh thoảng tôi lại thấy anh “ chả ra gì ”.
Rồi năm tháng tuổi trẻ của tôi cứ dùng dằng mãi như thế .. " Hoàng Gen
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Em đã cố gắng thay đổi để mình trở nên thật nhẫn tâm lỡ mai thức giấc không may gặp anh ta sẻ không còn sai lầm =))
Ánh Còi

Ánh Còi18:50 06/07/2015

ad ơi, đây là ảnh trong phim j vậy
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc

Xem thêm bình luận

Nguyên Socuiu

Nguyên Socuiu12:20 25/05/2015

lộn
Nguyên Socuiu

Nguyên Socuiu12:20 25/05/2015

/-strong
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Nguyên Socuiu

Nguyên Socuiu12:21 25/05/2015

n đâu pải z
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
có còn là gì của nhau nữa đâu!! :(

#Maii ~> ZzMaii llCuồng Thiên Tỉ TFBoys llPNNMzZ
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Làm người con gái vốn đã khổ rồi , nên bọn con trai hãy trân trọng và yêu thương con gái , con trai nhé !