Chia sẻ
Hoạt động
VNPT Hồ Chí Minh
HÔM NAY KHUYẾN MÃI 50% GIÁ TRỊ THẺ NẠP VINAPHONE NGÀY 22/08/2017
http://vnpthcmc.vn/index.php/en/tin-tuc/vien-thong/item/1804-hom-nay-khuyen-mai-50-gia-tri-the-nap-vinaphone-ngay22-08-2017