Chia sẻ
Hoạt động
 TouchVN
Học Viện Touch tiếp tục mở bán lại các loại trứng hót hòn họt để phục vụ cho các fashionista đây! Hãy tranh thủ dịp may này để sở hữu những bộ thời trang tuyệt đẹp nào!!!
Let's go!!!
THỜI GIAN
Từ 11:00 ngày 03.05 đến 23:59 ngày 08.05
NỘI DUNG
Trong thời gian diễn ra hoạt động, shop mở bán các loại trứng:
TRỨNG PHỤC SINH 2016TRỨNG LỄ LAO ĐỘNGTRỨNG NOEL 2013TRỨNG YOSITUKITRỨNG MYSTERIOUSTRỨNG WHEATTRỨNG SWEETTRỨNG LOTUS