Chia sẻ
Hoạt động
Tiên Kỷ
viết blog

Xem thêm bình luận

haphuongdong2005

haphuongdong200512:02 23/07/2014

xon tung
aquy1210

aquy121019:58 28/12/2015

ádad
Tiên Kỷ
Danh sách đoạt giải Tiên Đồng Ngọc Nữ


Quý tiên hữu thân mến,

Bổn tổng quản xin trân trọng công bố danh sách top 3 đoạt giải trong sự kiện Tiên Đồng Ngọc Nữ máy chủ Tiên Duyên như sau :

Hạng Tên nhân vật Mã đội Cấp độ
1 DuongQua SKBB36D 81
NamThien 86
2 NhãTrang SK66B2B 76
KimTan 77
3 ThiênMỹ SKFA3D2 71
CUTHIEN 78

Quý tiên hữu có tên trong danh sách đoạ
 gaixinh_05

gaixinh_0514:45 26/03/2014

dep
 duonglevantam2013

duonglevantam201320:27 08/06/2014

duonglevantam2013
Tiên Kỷ
Danh sách đoạt giải Tiên Đồng Ngọc Nữ
Xa tớ cậu sẽ được hạnh phúc

Xa tớ cậu sẽ được hạnh phúc20:48 28/05/2014

Anh dep
Tiên Kỷ
viết blog

Xem thêm bình luận

Dang Tan Tai

Dang Tan Tai13:05 09/04/2015

gisucufdrgkgrdthr7t65dfv n85705241.5.352536dftnhgfhn
Dang Tan Tai

Dang Tan Tai13:05 09/04/2015

holtrfrr
Tiên Kỷ
viết blog
Tiên Kỷ
viết blog
Tiên Kỷ

Xem thêm bình luận

 gaixinh_05

gaixinh_0514:46 26/03/2014

dep
 gaixinh_05

gaixinh_0514:46 26/03/2014

123 dzô cạn ly
Tiên Kỷ
viết blog
Tiên Kỷ
viết blog

Xem thêm bình luận

Chu Danh Ba

Chu Danh Ba19:19 09/12/1969

cac sever khac vao dc rieng sv chi ton vs phuc ma la ko,ad cho loi giai thich coi
 netrosehn

netrosehn19:32 09/12/1969

2 server 201.202 đã đóng cửa rồi mà,[Chơi Xuân em múa rồng lân]
Tiên Kỷ
[Bảo trì định kỳ ngày 04/03/2014]

Qúy tiên hữu thân mến,

Nhằm đảm bảo các máy chủ hoạt động tốt nhất, Tiên Kỷ sẽ tiến hành thực hiện bảo dưỡng tất cả các máy chủ vào thứ ba - ngày 04/03/2014.

Thời gian dự kiến từ 8:00 đến 10:00 cùng ngày 04/03/2014.

Trong thời gian bảo trì, tất cả các chức năng đăng nhập vào trò chơi sẽ tạm dừng. Sau 10:00 ngày 04/03/2014

Xem thêm bình luận

 huynhtramngocphuc27.10.2

huynhtramngocphuc27.10.213:50 20/06/2014

cái đồ khùng
 huynhtramngocphuc27.10.2

huynhtramngocphuc27.10.213:50 20/06/2014

/-showlove