Chia sẻ
Hoạt động
Vua Hải Tặc
[Hướng Dẫn] Vượt Ải Đại Chiến Lần Thứ 16
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/3r4ZWU
Vua Hải Tặc
[Thông Báo] Đền Bù Tổ Đội Chiến Cụm 8
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/CCV0pv
Vua Hải Tặc
[Hướng Dẫn] Công hội chiến liên server lần 19
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/Yg8tsG
Vua Hải Tặc
[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Đợt 3 Tháng 5 - 2017
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/Nfs18u
Vua Hải Tặc
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ S154.Bara Bara
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/96OFG4
Vua Hải Tặc
[Hướng Dẫn] Cây Ác Ma Lần Thứ 28
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/xZzwJH
Vua Hải Tặc
[Sự Kiện] Event Tích lũy tháng 5 đợt 3
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/8M5o1w
Vua Hải Tặc
[Hướng Dẫn] Tổ Đội Chiến Lần Thứ 19
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/ArQomB
Vua Hải Tặc
[Thông Báo] Danh Sách Chia Cụm Tổ Đội Chiến Lần 19
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/ehzPxm
Vua Hải Tặc
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ S153.Doku Doku
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/wHBTns
Vua Hải Tặc
[Sự Kiện] HĐ đợt 2 T5 - 2017
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/GLFQ5B
Vua Hải Tặc
[Thông Báo] Kéo dài sự kiện Tri Ân Khách Hàng Tháng 4
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/cvltvv
Vua Hải Tặc
[Sự Kiện] Event Tích lũy tháng 5 đợt 2

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/yVycts
Vua Hải Tặc
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ S152. Goro Goro

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé :B
https://goo.gl/X0Crif
Vua Hải Tặc
[Sự Kiện] Hoạt Động Đợt 1 tháng 5 - 2017

Các bạn truy cập vào link bên dưới để xem chi tiết nhé ;)
https://goo.gl/H0c04S
Vua Hải Tặc
[Sự Kiện] Event Tích lũy tháng 5 đợt 1

Các bạn truy cập vào link bên dưới để xem chi tiết sự kiện nhé ;) ;)
https://goo.gl/qrxKy7
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc