Chia sẻ
Hoạt động
Poki Game
:D Mại zô mại zô :D
mKan
AD đăng giùm mem. tuyển team ht11 có 175 th lv 11 trở lên và mega4 có 172 lv 11 th trở lên săn boss lâu dài. server ponyta . đăng giùm nha AD . nhờ hoài mà chả thấy đăng :L :L :L

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game38 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game38 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
viết blog

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game41 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game38 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Server Raichu đã nhận được quà ưu đãi Server mới rồi đó nha. Mọi người vào hộp thư Check nhanh nào Ấy ơi, quà nè!

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game41 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game41 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
[Thông Báo] Hiện tại AD đang chuẩn bị gói quà cho các bạn, do số lượng nhiều quá nên có chút chậm trễ, đợi chút xíu nữa sẽ có trong Hộp Thư nhé cả nhà ^^P-(

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game41 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game41 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Server Raichu nhận hàng nha. ^^
Phan Tấn Đạt
cần tuyển 2 bạn có shen long đi chung team săn bos sever mới ra ( khi có team mình cũng sẽ nạp shen long) bạn nào đi pmm trực tiếp mình nhé

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game38 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game38 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
viết blog

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game37 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game37 phút trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Theo thông tin từ ông chú làm ở pokiwar thì 10h có server mới cùng hàng loạt event đua top đó. Ai chơi cùng ad hơm? ^^

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Bò cạp đang nổi quá đi mà :D

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Tin cực quen và cực Hot nha. T7 hàng tuần sẽ KM 100% đó. Nhanh tay nào cả nhà ^^Tung hoa, tung hoa

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Thích quá đi! Chắc chắn bạn hok bít lun đó nha :v
bật mí thêm là 21h00 tối nay Zingme sẽ phát code đợt 2 đó nha.Ấy ơi, quà nè!

Xem thêm bình luận

Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game

Poki Game9 tiếng trước

Poki Game Nhân dịp ra mắt máy chủ mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/9Qbj2M ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Poki Game
Nhanh tay nhận code nè Pokiman thân yêu!
Zing Me Fun Fair
[Ngân Hàng Vip Code] Nhận code ngay lúc 16h hôm nay /-showlove

Đặc biệt LẦN ĐẦU TIÊN có sự xuất hiện của Vip Code game Pokiwar 2 và chỉ có tại SINH NHẬT ZING ME :B

Nhận code tại http://me.zing.vn/sinhnhatzingme/nganhangvipcode?_src=fanpage /-loveu

#cuvuithoi

Xem thêm bình luận

PoKiGame

PoKiGame10 tiếng trước

Nhân dịp ra mắt phiên bản mới , Poki Game AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/v9rjw2 ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha! Mua Pét Được Tặng Code Víp Từ Poki Game
PoKiGame

PoKiGame10 tiếng trước

Nhân dịp ra mắt phiên bản mới , Poki Game AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/v9rjw2 ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha! Mua Pét Được Tặng Code Víp Từ Poki Game
Poki Game
Thương nè, thương nè Có Pikiman nào chưa biết hơm nhỉ? Tuần này kết thúc tuần sau lại bắt đầu vào sáng thứ 2 đó nha. Bạn nào sắp tới mốc tích lũy rồi thì cố gắng lên đó ^^

Xem thêm bình luận

PoKiGame

PoKiGame03:14 chiều hôm qua

Poki Game Nhân dịp ra mắt phiên bản mới , AD xin mở chương trình khuyến mãi cực hot dành cho các Pokiman :B : Có rất nhiều gói quà thích hợp để các bạn lựa chọn tại cửa hàng: http://goo.gl/v9rjw2 ;-D Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được mua 2 lần. Nhanh tay lên nhé ! ;P Chỉ có 500 gói quà thôi nha!
Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam9 tiếng trước

thiet ko
Poki Game
[KẾT QUẢ] EVENT XẾP HÌNH ZING VIPCODE.
Dưới đây là danh sách trúng giải, các bạn nào chưa trúng giải đừng buồn nha, cố gắng event sau :D

Xem thêm bình luận

zZz KEN Mon Ny ZzZ

zZz KEN Mon Ny ZzZ09:16 tối Chủ Nhật

Lúc dau e tra loi nhu z do . Cai e đọc lai ad no xếp theo tren duoi trai phai nen e lm theo tren duoi trai phai r ma ad k cho dung . Ad ki qa
Yaphets

Yaphets09:55 sáng hôm qua

vc
Poki Game
viết blog

Xem thêm bình luận

Tôn Linh Lung

Tôn Linh Lung07:48 sáng hôm qua

neu dya la ad moi thi yeu cau thay ad cu
`mimu

`mimu03:48 chiều hôm qua

tang pet di
Poki Game
[EVENT] POKIMAN THÔNG THÁI.
Hãy tìm ra các tính năng trên hình có thể kiếm được đá cường hóa.
Bước 1: Thích và đăng lại bài event
Bước 2: Tham gia theo mẫu:
+Các tính năng có thể kiếm được đá cường hóa:
+Số người trả lời đúng:
Giải nhất: VIPCODE + 300ZX+ Thời trang cho 1 bạn trả lời đúng, hợp lệ và dự đoán sát nhất số người trả lời đúng.
Giải nhì: VIPCODE + 200 ZX cho 2 bạn tham gia đúng tiếp theo
Giải ba: GIFTCODE + 100ZX cho 3 bạn tham gia đúng tiếp theo
Event kết thúc vào: 23h, ngày 31/07/201

Xem thêm bình luận

Huy Huy Huy

Huy Huy Huy8 tiếng trước

+Các tính năng có thể kiếm được đá cường hóa:<br/>-Cổng huyền thoại (event)<br/>-Đấu trường(tự do) <br/> -Quà siêu ưu đãi<br/>-Chinh phục pokemon( trái đất , ngân hà )<br/>-Khu trò chơi(tinh linh)<br/>- Shop(đổi quà)<br/>-Tích lũy( nạp tích lũy, tiêu tích lũy, nạp theo mốc)<br/>-Quà online<br/>-Báo danh<br/>-Gift code<br/>-Nâng cấp(tiến hóa, luyện tàn phẩm)
Phạm Bảo Thắng

Phạm Bảo Thắng8 tiếng trước

+Các tính năng có thể kiếm được đá cường hóa:
-Cổng huyền thoại (event)
-Đấu trường(tự do)
-Quà siêu ưu đãi
-Chinh phục pokemon( trái đất , ngân hà )
-Khu trò chơi(tinh linh)
- Shop(đổi quà)
-Tích lũy( nạp tích lũy, tiêu tích lũy, nạp theo mốc)
-Quà online
-Báo danh
-Gift code
-Nâng cấp(tiến hóa, luyện tàn phẩm)
Poki Game
có bài blog [23h59 - 31/07] Kết Thúc Nạp Tích Lũy Tuần Này trở thành blog tiêu biểu của chủ đề Game trên Cộng Đồng Blog

Xem thêm bình luận

nguyễn đăng khoa

nguyễn đăng khoa01:35 trưa Thứ Bảy

Các tính năng có thể kiếm được đá cường hóa:
-Cổng huyền thoại (event)
-Đấu trường(tự do)
-Quà siêu ưu đãi
-Chinh phục pokemon( trái đất , ngân hà )
-Khu trò chơi(tinh linh)
- Shop(đổi quà)
-Tích lũy( nạp tích lũy, tiêu tích lũy, nạp theo mốc)
-Quà online
-Báo danh
-Gift code
-Nâng cấp(tiến hóa, luyện tàn phẩm)
ZzZ Ai BuỒn ZzZ

ZzZ Ai BuỒn ZzZ08:50 tối Chủ Nhật

Game như cc
Poki Game
viết blog

Xem thêm bình luận

Le Thanh Nam

Le Thanh Nam10:49 sáng hôm qua

cho em xin cai co de di a
Mèo Miu Múp Poki hâm

Mèo Miu Múp Poki hâm11:15 sáng hôm qua

lua dao
Poki Game
[KẾT QUẢ] EVENT UPDATE NGAY, QUÀ TẶNG ĐẦY TAY
Như vậy là phiên bản mới của Pokiwar đã ra mắt vào hôm nay tức 29/07. Tuy còn nhiều sơ xuất cần phải chỉnh sửa chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Dưới đây là kết quả Event: UPDATE NGAY, QUÀ TẶNG ĐẦY TAY.
Các bạn chưa trúng giải hãy cố gắng event sau nhé :D

Xem thêm bình luận

ngothaihung

ngothaihung08:21 sáng Chủ Nhật

gm,mjmm,bg
Không Phải Dạng Vừa Đâu

Không Phải Dạng Vừa Đâu08:59 tối Chủ Nhật

game lag wa di gi cung ko duoc
Poki Game
Tủi thân tui quá Hiện tại do lượng người chơi truy cập quá đông dẫn đến tình trạng nghẽn Server, chúng tôi đang cố gắng khắc phục trình trạng trên trong thời gian sớm nhất. Rất mong các bạn thông cảm nhé!

Xem thêm bình luận

Bui Dinh Manh

Bui Dinh Manh07:33 sáng Thứ Sáu

ad oi nap the roi ma ko co senlong la sao
namikageminato

namikageminato02:36 trưa Thứ Bảy

ad phải ra code mới đo nha
Poki Game
Thích quá đi! [Thông Báo Khẩn Cấp] Hiện tại đã vào được Pokiwar rồi nha, các bạn mau chóng login vào Game thôi nào ^^Ấy ơi, quà nè!

Xem thêm bình luận

lê kim ngân

lê kim ngân09:48 tối Thứ Bảy

55
naruto_love_hinata01

naruto_love_hinata0105:45 chiều hôm qua

game như cc

Clip mới

 • Giới Thiệu Huy Hiệu Xếp Hạng Pokiwar
 • Pokiwar