Chia sẻ
Hoạt động
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z40 - Phong Bạo 40
Thời gian: 10h00 Ngày 23/06/2017
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;)
Link: https://goo.gl/4em585
Phong Bạo
[Thông Báo] Nội Dung Cập Nhật Phiên Bản Ngày 21/6/2017

Thông tin chi tiết các bạn truy cập vào link bên dưới nhé ;)
https://goo.gl/tEHPVa
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z39 - Phong Bạo 39

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;)
Link: https://goo.gl/xCqckT
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z38 - Phong Bạo 38

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;)
Link: https://goo.gl/BHde1F
Phong Bạo
[Thông Báo] Nội Dung Cập Nhật Phiên Bản Ngày 11/5/2017

Thông tin chi tiết các bạn truy cập vào link bên dưới nhé ;)
https://goo.gl/tWw6sq
Phong Bạo
[Thông Báo] Bảo Trì Cập nhật phiên bản mới
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;)
Link: https://goo.gl/H3MCH9
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z37 - Phong Bạo 37

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;)
Link: https://goo.gl/zPKDmk
Phong Bạo
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z34 - Phong Bạo 34

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;)
Link: https://goo.gl/znPsji
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z35 - Phong Bạo 35
Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;) Link: https://goo.gl/znPsji
Phong Bạo
Phong Bạo
Phong Bạo
[Thông Báo] NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 19/4

Thông tin chi tiết các bạn truy cập vào link bên dưới nhé ;)
https://goo.gl/AAuOpY
Phong Bạo
[Thông Báo] NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 19/4

https://goo.gl/AAuOpY
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z34 - Phong Bạo 34

Thông tin chi tiết các bạn truy cập link bên dưới nhé :)
https://goo.gl/4DhWrE
Phong Bạo
[Thông Báo] Khai Mở Máy Chủ Z34 - Phong Bạo 34

Thông tin chi tiết các bạn truy cập link bên dưới nhé :)
https://goo.gl/4DhWrE
Phong Bạo
[Thông Báo] Nội dung update phiên bản ngày 12-4

Chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé ;-D
https://goo.gl/gtHKq4
Phong Bạo
Bảo trì đột xuất: Hiện tại tất cả Game sẽ bảo trì đột xuất trong 30p. Sau khi bảo trì xong các bạn sẽ đăng nhập vào game bình thường.
Mong các bạn thông cảm vì sự cố này.

Xem thêm bình luận

Dương Thành Đạt

Dương Thành Đạt23:25 11/04/2017

sao z18 khong vao duoc
Dương Thành Đạt

Dương Thành Đạt23:26 11/04/2017

sao z18 khong cao duoc
Phong Bạo
vừa chia sẻ bài blog
Phong Bạo
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

hoangdongadc

hoangdongadc22:16 30/03/2017

game bi cai loax gi
nguyenvanquanggl1997

nguyenvanquanggl199718:23 31/03/2017

sao ko lay code dc nhi