Chia sẻ
Hoạt động
na.360game.vn
【BẢO TRÌ CẬP NHẬT THÁNG 11】
+ Thời Gian: 08:00 - 10:00 Thứ Sáu, ngày 24/11/2016.
+ Tính Năng Đại Chiến Liên Server.
+ Mở rộng cấp tối đa đến Cấp 80.