buổi tối an lạc nha các bạn, chúc tất cả ngủ ngon 23:22 16/05/2014

Nhân Quả

đăng thông tin·23:22 16/05/2014

buổi tối an lạc nha các bạn, chúc tất cả ngủ ngon

Nguyễn Sinh Minh Hoàn

·18:07 20/07/2014

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được Tâm Đại Từ Đại Bi, đã chứng đắt hết thảy các Tam muội đà-la-ni, có năng lực Thần thông và sức Tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng Từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các Chúng sanh đang bị thọ khổ trong Sáu đường, nên thường dùng sức Thần thông tự tại du hóa khắp Mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với Tâm niệm của Chúng sanh để Độ họ

Nguyễn Sinh Minh Hoàn

·18:08 20/07/2014

ó ai biết ko

Nhân Quả

cập nhật trạng thái·10:18 23/03/2014

Chúg ta khôg phải tu với Phật và chỉ nhớ cảnh Cực-lạc ở phươg tây, mà phải tu với chúg sanh, nhớ cảh đau khổ của chúg sanh ra tay cứu giúp. Gặp người đau khổ, chúg ta nên đặt mình trog hoàn cảnh của họ để cùg thôg cảm nỗi khổ đau với họ. Sự giúp đỡ nhiều ít khôg quan trọg, quan trọg ở chỗ thôg cảm nỗi khổ của họ hay khôg. Tuy giúp của ít mà thôg cảm nỗi khổ đau của họ, còn hơn giúp của nhiều mà lạnh lạt vô tình. Bố thí là phươg tiện đầu hướg dẫn người về với Phật giáo. (HT TT.TỪ)

Vu Thi Trang

·19:32 31/08/2014

manh con dec nao ..... A du A du

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Địa chỉ: Lầu 10, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, HCM
Điện thoại: 1900 561 558
Email: zingme@vng.com.vn
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT