Nhân Quả

http://me.zing.vn/luat_nhan_qua

Nhân Quả

 Fans: 1.857 Lượt xem:

Thông tin Chat với admin

23:22 16/05/2014
Tùy chọn
Nhân Quảbuổi tối an lạc nha các bạn, chúc tất cả ngủ ngon
Xóa
Nguyễn Sinh Minh Hoàn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được Tâm Đại Từ Đại Bi, đã chứng đắt hết thảy các Tam muội đà-la-ni, có năng lực Thần thông và sức Tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng Từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các Chúng sanh đang bị thọ khổ trong Sáu đường, nên thường dùng sức Thần thông tự tại du hóa khắp Mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với Tâm niệm của Chúng sanh để Độ họ

18:07 20/07/2014

Xóa
Nguyễn Sinh Minh Hoàn ó ai biết ko

18:08 20/07/2014

Tùy chọn
Nhân Quả"Chúg ta khôg phải tu với Phật và chỉ nhớ cảnh Cực-lạc ở phươg tây, mà phải tu với chúg sanh, nhớ cảh đau khổ của chúg sanh ra tay cứu giúp. Gặp người đau khổ, chúg ta nên đặt mình trog hoàn cảnh của họ để cùg thôg cảm nỗi khổ đau với họ. Sự giúp đỡ nhiều ít khôg quan trọg, quan trọg ở chỗ thôg cảm nỗi khổ của họ hay khôg. Tuy giúp của ít mà thôg cảm nỗi khổ đau của họ, còn hơn giúp của nhiều mà lạnh lạt vô tình. Bố thí là phươg tiện đầu hướg dẫn người về với Phật giáo. (HT TT.TỪ)"
1 bình luận Đăng lại
Xóa
Vu Thi Trang manh con dec nao ..... A du A du

19:32 31/08/2014