Chia sẻ
Hoạt động
Hùng Bá Thiên Hạ
Cảm giác ngắm hoa rơi tràng Server thật sự rất vui, trừ lúc đang PK :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Hà Thị Thư

Hà Thị Thư11:30 23/11/2015

=)))
Duy Anh

Duy Anh13:34 23/11/2015

co ai co vip 360 7 8 gi` ko pm minh` nhe
Hùng Bá Thiên Hạ
Cặp đôi hoàn hảo, họ xây dựng một Liều Mạng bá chủ của Hùng Bá Thiên Hạ :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Nguyễn Minh Nga

Nguyễn Minh Nga11:29 23/11/2015

y
Hà Thị Thư

Hà Thị Thư11:30 23/11/2015

:)))
Hùng Bá Thiên Hạ
Bạn có muốn tặng những bông hoa cho tri kỉ của mình không :)?

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Lê Thị Châu

Lê Thị Châu11:28 23/11/2015

:3
Hà Thu Châu

Hà Thu Châu11:29 23/11/2015

^.^
Hùng Bá Thiên Hạ
Huyết Sát đã gắn liến với Tam Chiến với anh em server 11. Họ là những cao thủ PK đỉnh của đỉnh trong Hùng Bá Thiên Hạ :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Tống Ngọc Hoa

Tống Ngọc Hoa11:28 23/11/2015

:)))
Nguyễn Minh Nga

Nguyễn Minh Nga11:29 23/11/2015

:)))
Hùng Bá Thiên Hạ
Một thời Tam Chiến rất nễ tài nghệ PK của anh Bái Long :)!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Triệu Thục Lan

Triệu Thục Lan11:27 23/11/2015

:)))
Hồ Thị Lan

Hồ Thị Lan11:28 23/11/2015

= )))
Hùng Bá Thiên Hạ
vừa thay đổi ảnh bìa

Xem thêm bình luận

Hà Ngọc Vân

Hà Ngọc Vân11:30 23/11/2015

:3
Nguyễn Bảo Thanh

Nguyễn Bảo Thanh11:30 23/11/2015

:P
Hùng Bá Thiên Hạ
Cảm giác rất tuyệt luôn các cao thủ Hùng Bá Thiên Hạ nhỉ :)?

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Phạm Hoài Lan

Phạm Hoài Lan11:29 23/11/2015

:)))
Hà Ngọc Vân

Hà Ngọc Vân11:30 23/11/2015

:P
Hùng Bá Thiên Hạ
Các cao thủ vui cùng hội Hóa Trang năm ấy ! Kỷ niệm đáng nhớ :)!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Phạm Hoài Lan

Phạm Hoài Lan11:29 23/11/2015

=)))
Nguyễn Bảo Thanh

Nguyễn Bảo Thanh11:30 23/11/2015

^.^
Hùng Bá Thiên Hạ
F.A nhìn thấy người ta hạnh phúc thì bảo sao không ghét :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Lê Thị Châu

Lê Thị Châu11:28 23/11/2015

:)))
Vũ Lâm Tường

Vũ Lâm Tường11:28 23/11/2015

:P
Hùng Bá Thiên Hạ
Săn Boss cùng huynh dệ trong bang :v! Nhớ mãi cảm giác cùng nhau chịu Dame Boss (thiệt ra là đại ca nào mạnh nhất người đó chịu) :P!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Vũ Hoài Khánh

Vũ Hoài Khánh11:28 23/11/2015

???
Hà Thu Thi

Hà Thu Thi11:28 23/11/2015

:P
Hùng Bá Thiên Hạ
Tình nghĩa anh em không gì có thể thay đổi :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Phạm Hoài Thúy

Phạm Hoài Thúy11:28 23/11/2015

:)))
Hà Thu Châu

Hà Thu Châu11:29 23/11/2015

hi
Hùng Bá Thiên Hạ
Cái gì vậy các cao thủ Hùng Bá Thiên Hạ :D?

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Bùi Thị Khuyên

Bùi Thị Khuyên11:30 23/11/2015

= )))
anhquan ducquan

anhquan ducquan08:17 29/11/2015

tien`
Hùng Bá Thiên Hạ
Cho cái dự đoán lên không nào các cao thủ Hùng Bá Thiên Hạ :D?

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Lý Hải Hạnh

Lý Hải Hạnh11:29 23/11/2015

@.@
Phạm Tú Diệp

Phạm Tú Diệp11:29 23/11/2015

:3
Hùng Bá Thiên Hạ
Bộ Tứ Liều Mạng này :B! Ngày xưa 4 ông này gánh cả Server nhỉ :D?

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Hà Thu Châu

Hà Thu Châu11:29 23/11/2015

???
Hà Thị Thư

Hà Thị Thư11:30 23/11/2015

= )))
Hùng Bá Thiên Hạ
Luyện Hóa Linh Hồn nhìn khá "ngon" các cao thủ Hùng Bá Thiên Hạ nhỉ :D?

Xem thêm bình luận

Phùng Diễm Vân

Phùng Diễm Vân11:27 23/11/2015

@.@
Nguyễn Bảo Thanh

Nguyễn Bảo Thanh11:30 23/11/2015

:)))
Hùng Bá Thiên Hạ
Cặp đôi trai tài - gái sắc của Hùng Bá Thiên Hạ :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Hà Thu Châu

Hà Thu Châu11:29 23/11/2015

ok
Tống Diễm Lan

Tống Diễm Lan11:29 23/11/2015

:P
Hùng Bá Thiên Hạ
Lực chiến đẹp như vậy ! Bạn ấy còn kèm đề nghị Xếp Hình nữa :D!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Phạm Tú Diệp

Phạm Tú Diệp11:29 23/11/2015

= )))
Triệu Bảo Kiều

Triệu Bảo Kiều11:29 23/11/2015

:P
Hùng Bá Thiên Hạ
Tận hưởng cuối tuần thật thoải mái nào các cao thủ Hùng Bá Thiên Hạ :D!

Xem thêm bình luận

Vũ Lâm Tường

Vũ Lâm Tường11:29 23/11/2015

y
Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường11:29 23/11/2015

= )))
Hùng Bá Thiên Hạ
Các cao thủ Hùng Bá Thiên Hạ cùng chị Bá thử tài gõ phím nào :P!

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Hà Thu Thi

Hà Thu Thi11:29 23/11/2015

=)))
Hà Ngọc Vân

Hà Ngọc Vân11:30 23/11/2015

^.^
Hùng Bá Thiên Hạ
Rương của ai mà Nguyên Bảo nhìn đã qua vậy :P?

================
Tìm hiểu thêm về Hùng Bá Thiên Hạ tại đây:
http://bit.ly/trangchuHungBaThienHa

Xem thêm bình luận

Vũ Lâm Tường

Vũ Lâm Tường11:29 23/11/2015

= )))
Nguyễn Minh Nga

Nguyễn Minh Nga11:29 23/11/2015

y