Đảo Rồng

http://me.zing.vn/daorong.firebat

Đảo Rồng

 Fans: 314.245 Lượt xem:

Thông tin Chia sẻ cho bạn bè Chat với admin

00:38 trưa hôm qua
Tùy chọn
Ecoin Auto Huỳnh Đạtviết lên tường nhà Đảo Rồng "3 bước đễ nhận dc sự giúp đỡ trong Đảo Rồng :
+B1: Vào giao diện truyền nhân ( ở góc dưới bên trái )
+B2: Nhập vào chỗ trống (để chữ "tên sư phụ) " huynhthuong2 "
+B3: Bấm vào chữ "thiết lập" (ngay bên dưới)
=> thế là xong, bây giờ bạn đã có sự giúp đỡ khi đi phụ bản !"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Ecoin Auto Huỳnh Đạtviết lên tường nhà Đảo Rồng "3 bước đễ nhận dc sự giúp đỡ trong Đảo Rồng :
+B1: Vào giao diện truyền nhân ( ở góc dưới bên trái )
+B2: Nhập vào chỗ trống (để chữ "tên sư phụ) " huynhthuong2 "
+B3: Bấm vào chữ "thiết lập" (ngay bên dưới)
=> thế là xong, bây giờ bạn đã có sự giúp đỡ khi đi phụ bản !!!"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Ecoin Auto Huỳnh Đạtviết lên tường nhà Đảo Rồng "3 bước đễ nhận dc sự giúp đỡ trong Đảo Rồng :
+B1: Vào giao diện truyền nhân ( ở góc dưới bên trái )
+B2: Nhập vào chỗ trống (để chữ "tên sư phụ) " huynhthuong2 "
+B3: Bấm vào chữ "thiết lập" (ngay bên dưới)
=> thế là xong, bây giờ bạn đã có sự giúp đỡ khi đi phụ bản !!!"
3 bình luận Đăng lại
Xóa
Ecoin Auto Huỳnh Đạt uk

8 tiếng trước

Xóa
CậuChủNhỏ ddaor rong no tre trau

6 tiếng trước

Tùy chọn
Đảo RồngỐ lala ^^ Có ai được như Nhỏ chưa nè ^^ #daorong

Trùng Sinh Nguyệt Long

Đảo Rồng vừa chuyển hóa cho Nguyệt Long 20 sao trưởng thành về baby. Bấm thích để chúc mừng nào!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Ecoin Auto Huỳnh Đạtviết lên tường nhà Đảo Rồng "3 bước đễ nhận dc sự giúp đỡ trong Đảo Rồng :
+B1: Vào giao diện truyền nhân ( ở góc dưới bên trái )
+B2: Nhập vào chỗ trống (để chữ "tên sư phụ) " huynhthuong2 "
+B3: Bấm vào chữ "thiết lập" (ngay bên dưới)
=> thế là xong, bây giờ bạn đã có sự giúp đỡ khi đi phụ bản !"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Ecoin Auto Huỳnh Đạtviết lên tường nhà Đảo Rồng "3 bước đễ nhận dc sự giúp đỡ trong Đảo Rồng :
+B1: Vào giao diện truyền nhân ( ở góc dưới bên trái )
+B2: Nhập vào chỗ trống (để chữ "tên sư phụ) " huynhthuong2 "
+B3: Bấm vào chữ "thiết lập" (ngay bên dưới)
=> thế là xong, bây giờ bạn đã có sự giúp đỡ khi đi phụ bản !"
0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Đảo RồngHố hố

Đổi Huyết Nguyệt Long

Đảo Rồng vừa đổi thành công cho Huyết Nguyệt Long 22 sao. Bấm thích để chúc mừng nào!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Đảo RồngNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

11 bình luận Đăng lại
Xóa
Đạt Cảnh Nguyễn 2/9 là sinh nhật em ĐẢO RỒNG nhớ tặng quà cho em đó nha!!!!:) :) :) :) :)

1 tiếng trước

Tùy chọn

Trùng Sinh Nguyệt Long

Đảo Rồng vừa chuyển hóa cho Nguyệt Long 21 sao trưởng thành về baby. Bấm thích để chúc mừng nào!

0 bình luận Đảo Rồng
Tùy chọn
Đảo RồngNhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

6 bình luận Đăng lại
Xóa
abouua chung nao minh moi lai duoc rong day

1 tiếng trước

Xóa
Đạt Cảnh Nguyễn 2/9 là sinh nhật em ĐẢO RỒNG nhớ tặng quà cho em đó nha!!!!:) :) :) :) :)

1 tiếng trước

Tùy chọn
Đảo Rồng"[14H30 - UPDATE EVENT] MƯA QUÀ CÙNG BÃO ƯU ĐÃI TRUNG THU 2014 :handclap
Xem ngay: http://me.zing.vn/apps/group?params=viewtopic/509822/49530/1
Vui #TrungThu cùng #DaoRong tại đây: http://me.zing.vn/apps/daorong /-showlove"
1 bình luận Đăng lại