[19H00 CẬP NHẬT EVENT] ĐỔI NGUYÊN KHÍ LẤY TUYỆT CHIÊU TRỘM CỔ VẬT + MỞ BÁN URU, ĐÀO TIÊN VÀ NGỌC ĐỎ CẤP 4
Xem ngay: http://me.zing.vn/forum/daorong/thread/-19h00-cap-nhat-event-oi-nguyen-khi-lay-tuyet-chieu-trom-co-vat-mo-ban-uru-ao-tien-va-ngoc-o-cap-4.8555
Khám phá #‎DaoRong‬ tại đây:http://me.zing.vn/apps/daorong 18:23 14/05/2015

Đảo Rồng

đăng ảnh từ mobile·10:57 sáng Thứ Hai

Nhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

urf2015

·6 tiếng trước

tuyet voi

Đảo Rồng

chia sẻ hoạt động·10:57 sáng Thứ Hai

<3

Đảo Rồng

·7 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·7 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

đăng ảnh từ mobile·11:20 15/05/2015

Nhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

Đảo Rồng

·7 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·7 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

cập nhật trạng thái·18:23 14/05/2015

[19H00 CẬP NHẬT EVENT] ĐỔI NGUYÊN KHÍ LẤY TUYỆT CHIÊU TRỘM CỔ VẬT + MỞ BÁN URU, ĐÀO TIÊN VÀ NGỌC ĐỎ CẤP 4
Xem ngay: http://me.zing.vn/forum/daorong/thread/-19h00-cap-nhat-event-oi-nguyen-khi-lay-tuyet-chieu-trom-co-vat-mo-ban-uru-ao-tien-va-ngoc-o-cap-4.8555
Khám phá #‎DaoRong‬ tại đây:http://me.zing.vn/apps/daorong

Đảo Rồng

·7 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·7 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

viết blog·18:21 14/05/2015

[19H00 CẬP NHẬT EVENT] ĐỔI NGUYÊN KHÍ LẤY TUYỆT CHIÊU TRỘM CỔ VẬT + MỞ BÁN URU, ĐÀO TIÊN VÀ NGỌC ĐỎ CẤP 4

Rồng Nhỏ chào cả nhà   Khoảng 19h00 hôm nay ngày 14/05/2015 Đảo Rồng cập nhật hệ thống mở bán Uru, Đào Tiên, Ngọc Đỏ cấp 4 và điều chỉnh các loại Long Dược đổi lấy tuyệt chiêu Trộm Cổ vật mới   1. Mở bán bánUru, Đào Tiên, Ngọc Đỏ cấp 4 trong Quán Ba Con Sóc         2.Cập nhật yêu cầu đổi  Kỹ Năng Trộm Cổ Vật   Kỹ năng có cấp càng cao thì tỷ lệ Trộm thành công càng lớn và Cổ Vật trộm được càng xịn.     Chúc cả nhà chơi game vui vẻ! Thân, Rồng Nhỏ.

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

đăng ảnh từ mobile·16:01 14/05/2015

Nhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

đăng ảnh từ mobile·09:14 14/05/2015

Nhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

đăng ảnh từ mobile·17:25 09/05/2015

Nhà mình đẹp nhất^_^…Link:http://me.zing.vn/apps/daorong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

cập nhật trạng thái·13:27 08/05/2015

[CẬP NHẬT EVENT HỒNG HẠC LONG] RA MẮT BỘ SƯU TẬP BIỂN XANH - KỸ NĂNG TRỘM CỔ VẬT
Xem ngay: http://me.zing.vn/forum/daorong/thread/-cap-nhat-event-hong-hac-long-ra-mat-bo-suu-tap-bien-xanh-ky-nang-trom-co-vat.8113
Khám phá #‎DaoRong tại đây: http://me.zing.vn/apps/daorong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

viết blog·13:15 08/05/2015

[CẬP NHẬT EVENT HỒNG HẠC LONG] RA MẮT BỘ SƯU TẬP BIỂN XANH - KỸ NĂNG TRỘM CỔ VẬT

Rồng Nhỏ chào cả nhà   Tăng thêm niềm vui và tính hấp dẫn cho event "Vượt Biển Tìm Hồng Hạc Long"  khoảng chiều tối hôm nay ngày 8/5/2015 Rồng Nhỏ dành tặng đến toàn thể cư dân Đảo Rồng món quà đặc biệt đó chính là Bộ Sưu Tập Biển Xanh đính kèm tính năng Nâng Sao Hồng Hạc Long bằng Kẹo Cao Xu Hồng dễ thương Cùng Nhỏ tìm hiểu ngay nga   Thời gian: Chiều tối nay ngày 8/5/2015. Nội dung cập nhật:   1. Bộ Sưu Tập Biển Xanh - Triệu hồi Hồng Hạc Long cùng nhiều quà tặng hấp dẫn đang

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Đảo Rồng

·8 tiếng trước

/-showlove Hiện Nay Đảo Rồng Đang Mở Một Chương Trình Khuyến Mãi 8-) . Bán Các Loại Rồng Đang Hot :B ..Tham Gia Khuyến Mãi Tại http://shopdao-rong.weebly.com/index.html Khuyến Mãi Chỉ Dành Cho 100 Người Đầu Tiên./-showlove Nhanh Chân Kẻo Hết /-strong

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Địa chỉ: Lầu 10, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, HCM
Điện thoại: 1900 561 558
Email: zingme@vng.com.vn
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT