Đao Khách Thiên Long

http://me.zing.vn/daokhachthienlong

Đao Khách Thiên Long

 Fans: 9.223 Lượt xem:

Thông tin Chia sẻ cho bạn bè Chat với admin

13:59 24/04/2014
Tùy chọn

Sự kiện Nạp Tích Luỹ Mỗi Ngày ( 24/07-31/07)

  I – Thời gian sự kiện:   16:00 Ngày 02/07 ~ 23:59 Ngày 07/07  II – Nội dung  Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp Quân Lệnh tới mức tương ứng có thể lĩnh thưởng các phần quà giá trị  Nạp tích luỹ tới 200 Quân Lệnh có thể lĩnh Chân Khí Đan (Đại) X80, Toạ Kỵ Tiến Giai Đan X50  Nạp tích luỹ tới 500 Quân Lệnh có thể lĩnh Tử Tinh Thạch X40, Cấp 70 Ám Kim Thạch X5  Nạp tích luỹ tới 1000 Quân Lệnh có thể lĩnh Hàng Long Hữu Hối·Mảnh Ghép X2 Nạp tích luỹ tới 2000 Quân Lệnh có thể lĩnh Hồi Thiên

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Tặng 3 lần Quân Lệnh Khi Nạp Thẻ

  I - Thời gian: 11:00 Ngày 15/07 ~ 23:59 Ngày 21/07 II - Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi nạp đơn Quân Lệnh tại mức nào có thể nhận thêm 300% Quân Lệnh ở mức đó và các mức thấp hơn. Sau khi lĩnh thưởng xong có thể nạp tiếp để lĩnh thưởng tiếp 1.Nạp đơn 1 lần 5.00 Quân Lệnh có thể lĩnh thưởng Thiên Quân Lệnh Bao X1, Bách Quân Lệnh Bao X5 (tương đương 1500 Quân Lệnh) 2.Nạp đơn 1 lần 1.000 Quân Lệnh có thể lĩnh thưởng Thiên Quân Lệnh Bao X1, Bách Quân Lệnh Bao X5, cùng với 1500 Quân Lệnh

1 bình luận Đăng lại
Xóa
xjnhxjnh12812 Nhu cang cu cot

14:50 22/07/2014

Tùy chọn
Đao Khách Thiên Longvừa thay đổi theme Góp bởi Thành viên Zing Me - SN Zing Me - YN 1

Đao Khách Thiên Long | daokhachthienlong | Zing Me

Hãy thử sử dụng tính năng thay đổi theme, để làm đẹp thêm cho trang cá nhân của mình.

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Đao Khách Thiên Longvừa thay đổi theme Sinh nhật Zing Me - Chúc mừng

Đao Khách Thiên Long | daokhachthienlong | Zing Me

Hãy thử sử dụng tính năng thay đổi theme, để làm đẹp thêm cho trang cá nhân của mình.

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn
Đao Khách Thiên Longvừa thay đổi theme World Cup 2014 - Tê Tê

Đao Khách Thiên Long | daokhachthienlong | Zing Me

Hãy thử sử dụng tính năng thay đổi theme, để làm đẹp thêm cho trang cá nhân của mình.

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Nạp tích luỹ mỗi ngày

  I – Thời gian sự kiện:  16:00 Ngày 02/07 ~ 23:59 Ngày 07/07 II – Nội dung Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp Quân Lệnh tới mức tương ứng có thể lĩnh thưởng các phần quà giá trị Nạp tích luỹ tới 200 Quân Lệnh có thể lĩnh Chân Khí Đan (Đại) x100 Nạp tích luỹ tới 500 Quân Lệnh có thể lĩnh Tử Tinh Thạch X30 Nạp tích luỹ tới 1000 Quân Lệnh có thể lĩnh Ám Kim Thạch Cấp 70 X10  Nạp tích luỹ tới 2000 Quân Lệnh có thể lĩnh Ngọc Mệnh Trúng cấp 6 X1 Nạp tích luỹ tới 5000 Quân Lệnh có thể lĩnh Ngọc

1 bình luận Đăng lại
Xóa
xjnhxjnh12812 Như căng cù cọt chúng mày ra nạp 500k đc 1000 tk xem bọn nó có nạp ko?

13:17 04/07/2014

Tùy chọn

Tặng thêm 3 lần Quân Lệnh Khi Nạp Thẻ

  I - Thời gian: 10:00 Ngày 26/06 ~ 23:59 Ngày 30/06 II - Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi nạp đơn Quân Lệnh tại mức nào có thể nhận thêm 300% Quân Lệnh ở mức đó và các mức thấp hơn. Sau khi lĩnh thưởng xong có thể nạp tiếp để lĩnh thưởng tiếp 1.Nạp đơn 1 lần 5.00 Quân Lệnh có thể lĩnh thưởng Thiên Quân Lệnh Bao X1, Bách Quân Lệnh Bao X5 (tương đương 1500 Quân Lệnh) 2.Nạp đơn 1 lần 1.000 Quân Lệnh có thể lĩnh thưởng Thiên Quân Lệnh Bao X1, Bách Quân Lệnh Bao X5, cùng với 1500 Quân Lệnh

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Nạp Mỗi Ngày - Lĩnh Quà Liền Tay

    I – Thời gian sự kiện:  Ngày 21/06 ~ 23:59 Ngày 25/06 II – Nội dung Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp Quân Lệnh tới mức tương ứng có thể lĩnh thưởng các phần quà giá trị Nạp tích luỹ tới 200 Quân Lệnh có thể lĩnh Chân Khí Đan (Đại) x100 Nạp tích luỹ tới 500 Quân Lệnh có thể lĩnh Tọa Kỵ Tiến Giai Đan X70  Nạp tích luỹ tới 1000 Quân Lệnh có thể lĩnh Tử Tinh Thạch X50  Nạp tích luỹ tới 2000 Quân Lệnh có thể lĩnh Ám Kim Thạch 60 X40  Nạp tích luỹ tới 5000 Quân Lệnh có thể lĩnh  Kháng Long

0 bình luận Đăng lại
Tùy chọn

Khuyến Mại Nạp Quân Lệnh Vô Cùng Lớn

  1.Thời gian:    10:00 Ngày 16/06 ~ 23:59 Ngày 20/06  2.Nội dung:  Trong thời gian sự kiện, khi nạp đơn Quân Lệnh tại mức nào có thể nhận thêm Quân Lệnh ở mức đó và các mức thấp hơn. Sau khi lĩnh thưởng xong có thể nạp tiếp để lĩnh thưởng tiếp  1.Nạp đơn 1 lần 5.00 Quân Lệnh có thể lĩnh thưởng Thiên Quân Lệnh Bao X1 + Bách Quân Lệnh Bao X3 (tương đương 1300 Quân Lệnh)  2.Nạp đơn 1 lần 1.000 Quân Lệnh có thể lĩnh thưởng Thiên Quân Lệnh Bao X1 + Bách Quân Lệnh Bao X5, cùng với 1300 Quân Lệnh

1 bình luận Đăng lại
Xóa
xjnhxjnh12812 Mấy thằng Cờ hó

09:11 20/06/2014

Tùy chọn

Thông báo bảo trì định kỳ thứ 5 hàng tuần

Bảo trì server định kỳ   Với mong muốn nâng cao chất lượng các cụm máy chủ để bảo đảm quý bằng hữu có thể trải nghiệm game một cách tốt nhất, Đao Khách Thiên Long sẽ tiến hành bảo trì - nâng cấp định kỳ hệ thống dự kiến bắt đầu từ  09h30 đến 11h00 thứ năm hàng tuần   Mọi hoạt động trong game Đao Khách Thiên Long sẽ tạm thời ngừng lại trong thời gian bảo trì. Riêng các hoạt động khác trên trang chủ và Fanpage, Forum vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.  Rất mong các vị anh hùng

1 bình luận Đăng lại
Xóa
Nguyễn Thành Long sao the ko pit bao 9h30 ma 1h20 moi bảo trì làm sáng jio eo dam vo

13:29 12/06/2014

Tùy chọn

Nạp tích luỹ mỗi ngày

    I – Thời gian sự kiện:   18:00 Ngày 09/06 ~ 23:59 Ngày 15/06  II – Nội dung Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp Quân Lệnh tới mức tương ứng có thể lĩnh thưởng các phần quà giá trị  Nạp tích luỹ tới 200 Quân Lệnh có thể lĩnh Chân Khí Đan (Đại) x100  Nạp tích luỹ tới 500 Quân Lệnh có thể lĩnh Tọa Kỵ Tiến Giai Đan X70   Nạp tích luỹ tới 1000 Quân Lệnh có thể lĩnh Tử Tinh Thạch X50  Nạp tích luỹ tới 2000 Quân Lệnh có thể lĩnh Ám Kim Thạch 60 X40 Nạp tích luỹ tới 5000 Quân Lệnh có thể

0 bình luận Đăng lại