Chia sẻ
Hoạt động
Naruto
[ Sự Kiện ] HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG: “HOA ANH ĐÀO”

Các bạn truy cập vào link bên dưới để xem thêm thông tin nhé.
https://goo.gl/ZLylM0
Naruto
[ Sự Kiện ] HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG: “HOA ANH ĐÀO”

Các bạn truy cập vào link bên dưới để xem thêm thông tin nhé.
https://goo.gl/ZLylM0
Naruto
Naruto
[Thông Báo] Khai mở sever mới Z215.Yamanaka5

Các bạn truy cập vào link bên dưới để xem thêm thông tin nhé.
https://goo.gl/rAF2XQ
Naruto
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện đợt 5 tháng 4

Chi tiết các bạn vui lòng truy cập link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/o2t7rq
Naruto
[Sự Kiện ] Hướng Dẫn Hoạt Động Tháng 4 - Hiến Lễ
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/481O4n
Naruto
[Sự Kiện ] Hướng Dẫn Hoạt Động Tháng 4 - Hiến Lễ
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/481O4n
Naruto
[Sự Kiện ] Hướng Dẫn Hoạt Động Tháng 4 - Hiến Lễ
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/481O4n
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z214.Yamanaka4
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/Amv6tM
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z214.Yamanaka4
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/Amv6tM
Naruto
Naruto
[Thông Báo] NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 19/4

Thông tin chi tiết các bạn truy cập vào link bên dưới nhé ;)
https://goo.gl/AAuOpY
Naruto
[ Sự kiện ] Công Hội Chiến Lần Thứ 18
Các bạn vào các link bên dưới để xem chi tiết sự kiện nhé ;-D
https://goo.gl/rlUDN7
Naruto
Naruto
Naruto
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện đợt 4 tháng 4

Chi tiết các bạn vui lòng truy cập link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/ylacpf
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq

Clip mới

  • 5 Cách Tăng Chiến Lực
  • LeTuan

Bài báo mới

[Thông báo] Bảo Trì Liên Thông Server Tháng 4 Năm 2017 Đợt 2

[Thông báo] Bảo Trì Liên Thông Server Tháng 4 Năm 2017 Đợt 2