Chia sẻ
Hoạt động
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

Naruto

Naruto1 phút trước

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ"
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại : ------>>>>https://goo.gl/50uA19
[e]155[/e] Nhanh Tay Nào các MEM :> :handclap /-showlove
Naruto

Naruto47 giây trước

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ"
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại : ------>>>>https://goo.gl/50uA19
[e]155[/e] Nhanh Tay Nào các MEM :> :handclap /-showlove
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

Naruto

Naruto1 phút trước

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ"
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại : ------>>>>https://goo.gl/50uA19
[e]155[/e] Nhanh Tay Nào các MEM :> :handclap /-showlove
Naruto

Naruto10 giây trước

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ"
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại : ------>>>>https://goo.gl/50uA19
[e]155[/e] Nhanh Tay Nào các MEM :> :handclap /-showlove
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

Naruto

Naruto05:14 chiều Thứ Sáu

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ" Tai:
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại
Naruto

Naruto05:16 chiều Thứ Sáu

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ" Tai:
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

Naruto

Naruto05:14 chiều Thứ Sáu

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ" Tai:
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại
Naruto

Naruto05:15 chiều Thứ Sáu

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ" Tai:
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

Naruto

Naruto09:04 20/03/2017

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ" Tai:
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại : ------>>>>https://goo.gl/50uA19
[e]155[/e] Nhanh Tay Nào các MEM :> :handclap /-showlove@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu
letuanthuat123h

letuanthuat123h10 tiếng trước

xao lzo
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

I am God

I am God19:41 19/03/2017

:--|
bupmang2005

bupmang200502:42 trưa Thứ Năm

Đời, cơ bản là buồn
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

skyphuctn

skyphuctn01:01 trưa Thứ Năm

bán acc lc 9m1 giá 300k
baohungbt

baohungbt01:23 trưa hôm qua

Vo Van Nhan có chơi minecraft ko ?
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

baohungbt

baohungbt01:24 trưa hôm qua

gga369 có chơi minecraft ko ?
baohungbt

baohungbt01:24 trưa hôm qua

TRẦN MINH TRÍ có chơi minecraft ko ?
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

baohungbt

baohungbt01:24 trưa hôm qua

nguyen hoang thien kim có chơi minecraft ko ?
baohungbt

baohungbt01:24 trưa hôm qua

lucthi195 có chơi minecraft ko ?
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

Naruto

Naruto16:20 13/03/2017

@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu Đẳng:"Asura Naruto", "Indra Sasuke", "Lục Đạo Tiên Nhân", "Kakashi Susano", " Gai Bát Môn" & "uế thổ itachi" Cùng "Tam Mục Madara" & "Thuận Thân ShiSu" , " Obito Thập Vĩ" , "Naruto Lục Đạo", "Heo May Mắn" Và "Nữ Phù Thuỷ" Tai:
[e]155[/e] Chỉ Có ๖ۣۜTại : ------>>>>https://goo.gl/50uA19
[e]155[/e] Nhanh Tay Nào các MEM :> :handclap /-showlove@cuuvifb [Thông Báo] [e]155[/e]:
- Nhận Ngay FULL Siêu Tướng Siêu Cấp Siêu
gga369

gga36920:46 19/03/2017

sieu cai con me bo cha nha bon mai
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

 nghngthi2222

nghngthi222217:38 14/03/2017

me too
chicuongasdfghjkl.98

chicuongasdfghjkl.9819:55 17/03/2017

còn khoe nữa
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

baohungbt

baohungbt01:25 trưa hôm qua

nguyen tran trieu duy có chơi minecraft ko ?
baohungbt

baohungbt01:25 trưa hôm qua

minhboy015 có chơi minecraft ko ?
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

quang2009latoi

quang2009latoi14:46 05/03/2017

hay
baohungbt

baohungbt01:26 trưa hôm qua

quang2009latoi có chơi minecraft ko ?
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

I love you

I love you14:39 13/03/2017

cai vi
taipeo221

taipeo22111:44 16/03/2017

ngu bị lừa
Naruto
viết blog

Xem thêm bình luận

lupfyzzlai

lupfyzzlai06:13 03/03/2017

du mia cho tao di bay
nguyen van a

nguyen van a07:30 03/03/2017

hay
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

nguyen van a

nguyen van a07:30 03/03/2017

hay
Cao Vy Bao

Cao Vy Bao12:50 12/03/2017

pk[htes
Naruto
vừa chia sẻ bài blog

Xem thêm bình luận

nguyen duc anh

nguyen duc anh16:36 05/03/2017

adsfafd
 TrầnVănThạch

TrầnVănThạch00:28 07/03/2017

m
Naruto

Xem thêm bình luận

 lydaika456

lydaika45612:46 18/03/2017

dep do \
 khoathanhcd

khoathanhcd10:06 sáng hôm qua

dep qua di
Naruto

Xem thêm bình luận

hoaianhgo739

hoaianhgo73920:25 11/03/2017

quan he tay ba :D
Monkey D Luffy

Monkey D Luffy13:04 14/03/2017

lâu lắm ko thấy Naruto đăng ảnh
Naruto

Xem thêm bình luận

hoaianhgo739

hoaianhgo73920:24 11/03/2017

ong tuong bien ca :D
ko ten

ko ten19:48 14/03/2017

ai qua dc a ay

Clip mới

  • 5 Cách Tăng Chiến Lực
  • LeTuan

Bài báo mới

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3: “HOA ANH ĐÀO”

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3: “HOA ANH ĐÀO”