Chia sẻ
Hoạt động
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z214.Yamanaka4
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/Amv6tM
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z214.Yamanaka4
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/Amv6tM
Naruto
Naruto
[Thông Báo] NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 19/4

Thông tin chi tiết các bạn truy cập vào link bên dưới nhé ;)
https://goo.gl/AAuOpY
Naruto
[ Sự kiện ] Công Hội Chiến Lần Thứ 18
Các bạn vào các link bên dưới để xem chi tiết sự kiện nhé ;-D
https://goo.gl/rlUDN7
Naruto
Naruto
Naruto
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện đợt 4 tháng 4

Chi tiết các bạn vui lòng truy cập link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/ylacpf
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z213.Yamanaka3
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/5Ui6gq
Naruto
[Sự Kiện] Chuỗi sự kiện đợt 3 tháng 4

Chi tiết các bạn vui lòng truy cập link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/bm25Vk
Naruto
[Thông báo] Khai mở server mới Z212.Yamanaka2
Các bạn vào link bên dưới để xem chi tiết event nhé /-showlove
https://goo.gl/JbxQW6
Naruto
[Thông báo] Bảo Trì Liên Thông Server Tháng 4 Năm 2017 Đợt 2

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới nhé /-heart
https://goo.gl/iHGD12
Naruto
[Thông báo] Bảo Trì Liên Thông Server Tháng 4 Năm 2017

Thông tin chi tiết các bạn vào link bên dưới nhé /-showlove
https://goo.gl/VNtSVd
Naruto
[Thông Báo] Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống Các Máy Chủ: Z49 - Z84 - Z89

Chi tiết các bạn vui lòng truy cập vào link bên dưới:
https://goo.gl/JuVcDe
Naruto
Bảo trì đột xuất: Hiện tại bên mình sẽ bảo trì đột xuất trong 30p. Sau khi bảo trì xong các bạn sẽ đăng nhập vào game bình thường.
Mong các bạn thông cảm vì sự cố này.

Clip mới

  • 5 Cách Tăng Chiến Lực
  • LeTuan

Bài báo mới

[Thông báo] Bảo Trì Liên Thông Server Tháng 4 Năm 2017 Đợt 2

[Thông báo] Bảo Trì Liên Thông Server Tháng 4 Năm 2017 Đợt 2