Chia sẻ
Hoạt động
Bang Bang
Theo BBers thì bên nào sẽ thắng nè?!!

Xem thêm bình luận

Phan Đình Dũng

Phan Đình Dũng2 tiếng trước

No woman no cry
azarametriro

azarametriro1 tiếng trước

one peace
Bang Bang
Đúng không nào BBers? :P :P :P

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

dfs3139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139sdv3
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

acv2139dsag
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139sdbnsdsgd
Bang Bang
SỰ KIỆN ĐỐ VUI TOÁN HỌC
★PHẦN THƯỞNG:
- 7 VIPCODE: Cho 7 bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất
- 10 GIFTCODE: Cho 10 bạn trả lời đúng do Ad chọn Ngẫu nhiên
★NỘI DUNG:
- Hãy chọn ra 1 đáp án mà theo BBer là kết quả đúng của bài toán.
★THỂ LỆ:
- Đáp án:
★THỜI GIAN KẾT THÚC BÀI THAM GIA: đến 12h00 - 26/09/2016
★QUI ĐỊNH CHUNG:
- Thích và Đăng lại bài này về trang cá nhân công khai.
- Mỗi tài khoản chỉ được gửi 1 đáp án.

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

sdf3139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139g4
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

6763139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139rtg5
Bang Bang
có bài blog Quà Mở Server Mới HOT chỉ dành cho server Pokemon trở thành blog tiêu biểu của chủ đề Game trên Cộng Đồng Blog

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng4 tiếng trước

34f3g136
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
136dsbsn
Bạng Bạng

Bạng Bạng4 tiếng trước

sg3136
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
136sdh
Bang Bang
Tank Thạch Sanh chỉ cần biết bắn là sẽ bắn như 1 cái máy ấy chứ không phải dạng vừa đâu. :; 8-) /-flag
Bang Bang
viết blog

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

3634139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139fgđf
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

434139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
1394f4
Bang Bang
Các bước để vẽ Pikachu ngộ nghĩnh cực kỳ đơn giản ;-D ;-D ;-D

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

45645139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139345345
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

13946456
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139655464
Bang Bang
Lại tiếp tục chuẩn không cần chỉnh!
;P ;P ;P

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

6757139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139645
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

456456139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139sdgs
Bang Bang
Game đã vào chơi bình thường rồi nha cả nhà, Chiến thôi nào!!!
;F ;F /-flag

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng4 tiếng trước

43543136
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
136sdb2
Bạng Bạng

Bạng Bạng4 tiếng trước

45345136
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
136sgsh
Bang Bang
Vòng tuần hoàn của học sinh, sinh viên nói chung!!!
;P ;P ;P

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng5 tiếng trước

139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139
Bạng Bạng

Bạng Bạng5 tiếng trước

1310
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
1310
Bang Bang
/-cake Tổng kết Sự kiện MẤY GIỜ NHỈ?
AD lưu ý BBers 1 điều là có những bạn trả lời rất sớm và trả lời đúng nhưng không tuân thủ đúng QUY ĐỊNH CHUNG do BTC đặt ra nên AD chấm rớt bài tham gia.
Cảm ơn BBers đã tham gia Sự kiện lần này! /-showlove
Các BBers trúng giải hãy nhắn tin vào CHAT VỚI ADMIN để thuận tiện cho AD dễ dàng gửi Code!
Lưu Ý: Hạn chót nhắn tin cho AD để nhận Code là 23h00 ngày 24/09/2016 nếu sau ngày đó mà vẫn không nhắn tin cho AD để nhận coi như hủy Code.

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng4 tiếng trước

sdf34136
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
136s nsdn
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

54fsdf139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139fgdhj
Bang Bang
Ai đồng ý kiến hai mùi này thơm nhất không nè!
:B :B :B

Xem thêm bình luận

Bạng Bạng

Bạng Bạng4 tiếng trước

edf23r136
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
136dsgsfdh
Bạng Bạng

Bạng Bạng3 tiếng trước

345345139
[e]155[/e] NHẬN Code Tháng 8,9,10+Tank+Vip5 Tại ---->> BangBangNew.CF
[e]155[/e] NHẬN KANEKI Lv5*, , Mikasa,LV.6 Tại ---->>BangBang.VN.EE
[e]155[/e] NHẬN Tank Quang Công Lv6*Tại ->>BangBangHot.CF
[e]155[/e] Chỉ Có Tại ----->>>> BangBang.VN.EE
[e]155[/e] Nhận Tank Lv5 Tại -->>>> BangBangHot.CF
-------------->>Lưu Ý : Uy, Tí'n 100% Nhé Các Bạn!<<-----------------
139sdgsdfg
Bang Bang
Ai tự suy nghĩ mà trả lời được hết cả 3 câu là thông minh lắm đó!!!
/-showlove /-showlove /-showlove

Xem thêm bình luận

VĂN CÔNG DUY

VĂN CÔNG DUY4 tiếng trước

tui choi
Đỗ Bá Chính

Đỗ Bá Chính4 tiếng trước

1 là cà cuống.2 là cà mau.3?
Bang Bang
Khởi động ngày mới, cùng xem Mikasa Bay nhé. Chúc các BBers ngày mới vui vẻ! /-rose /-rose /-rose
Bang Bang
Thú thật đi BBers đã từng làm bài tập về nhà lúc 15 phút đầu giờ đúng không.
X-) X-) :P

Xem thêm bình luận

Nhân  Bính Thân

Nhân Bính Thân5 tiếng trước

Cười vỡ cả bụng
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy5 tiếng trước

ko đến lớp từ 6.15 ngoáy hết tốc lực
Bang Bang
Hihi trong nhà mà không tìm ra thứ gì thì đều phải nhờ đến mẹ thôi!
/-showlove /-showlove /-showlove

Xem thêm bình luận

nguyen hao

nguyen hao10 tiếng trước

d
nguyen hao

nguyen hao10 tiếng trước

jvjjvjv
Bang Bang
BBers Vip3 nhớ Online mỗi ngày để nhận bánh Trung Thu Free nha.
/-showlove /-showlove /-showlove

Xem thêm bình luận

bui dang linh

bui dang linh8 tiếng trước

cảm ơn nha
sherlockholmes1109

sherlockholmes11093 tiếng trước

sao de doi tu long den sang ve dap trung
Bang Bang
Ai đã từng thích ngửi mùi xăng thì Like!!!
;P :D /-strong

Xem thêm bình luận

Nguyễn Triệu Vy

Nguyễn Triệu Vy7 tiếng trước

no
thanhsieungu345

thanhsieungu3456 tiếng trước

:>
Bang Bang
SỰ KIỆN MẤY GIỜ NHỈ?
★PHẦN THƯỞNG:
- 7 VIPCODE: Cho 7 bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất
- 10 GIFTCODE: Cho 10 bạn trả lời đúng Ngẫu nhiên
★NỘI DUNG:
- Giả sử bây giờ là 5 giờ sáng, vậy sau 100 giờ nữa sẽ là mấy giờ?
★THỂ LỆ:
- Đáp án:
★THỜI GIAN KẾT THÚC BÀI THAM GIA: đến 12h00 - 19/09/2016
★QUI ĐỊNH CHUNG:
- Thích và Đăng lại bài này về trang cá nhân công khai.
- Mỗi tài khoản chỉ được gửi 1 đáp án.

Xem thêm bình luận

NTTH love Chung

NTTH love Chung7 tiếng trước

mưa
nguyễn thành luân

nguyễn thành luân6 tiếng trước

D
Bang Bang
Đã từng trải qua rồi thì Like!!!
/-strong /-strong /-strong

Xem thêm bình luận

letuan090903

letuan09090306:23 sáng hôm qua

dujuuu
 kutecaunhoc1996

kutecaunhoc199611:46 sáng hôm qua

[e]120[/e]

Clip mới

  • [Bang Bang VN] Mikasa - Titan Đại Chiến
  • BangBang

Bài báo mới

THỢ SĂN QUỶ KANEKI TÌM MỒI

Kaneki – Ghoul là tank được chuyển thể từ nhân vật chính trong bộ truyện tranh rất nổi tiếng Tokyo Ghoul. Với khả năng hồi skill rất nhanh Kaneki – Ghoul sẽ khiến kẻ địch không kịp trở tay.